Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Triple C methode: 'Doe mij maar een gewoon leven'

Door: Elly Duijf - Redactioneel - 21-03-2011

Succesvolle methode voor gedragsproblemen
Brandon die in januari in het nieuws kwam doordat hij werd vastgeketend aan de muur, verhuist naar ASVZ, waar men een succesvolle methode ontwikkelde voor mensen met een verstandelijke beperking die gedragsproblemen of psychische problemen hebben, nagenoeg zonder vrijheidsbeperking. De zogeheten Triple C methode heeft als motto: ‘Doe mij maar een gewoon leven’

Het doel van deze behandelmethode is het verbeteren van de geestelijke gezondheid van cliënten en daarmee het optimaliseren van de kwaliteit van hun bestaan. Daarnaast is het uitgangspunt dat het gedrag van de cliënt sterk bepaald wordt door de omstandigheden waarin hij/zij leeft. In deze optiek nodigt een menswaardige omgeving uit tot menswaardig gedrag.

Anders kijken naar probleemgedrag
Uitgangspunt van de methode is dat ons gedrag sterk bepaald wordt door de omstandigheden waarin wij leven, ook als er sprake is van een cognitieve beperking Er wordt vanuit gegaan dat probleemgedrag bij mensen met ernstige beperkingen vaak een gevolg is van de stress die zij ervaren. De methode richt zich daarom niet op het probleemgedrag zelf, maar op het creëren van een menswaardige omgeving.

‘Doe mij maar een gewoon leven’
De focus ligt in de begeleiding niet op het controleren, beheersen of managen van het problematische gedrag, maar juist op het werken aan het herstel van het gewone leven, ook op momenten van stress en agressie. De belangrijkste pijlers zijn:
1.    het bieden van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie
2.    het hebben van een betekenisvolle daginvulling
3.    het accent ligt niet op het problematische gedrag

Triple c

De drie C’s staan voor Client, Coach en Competentie: in de positieve relatie tussen Client en Coach kan de client competenties ontwikkelen die betekenis en zin geven aan het voorheen zo lege, vaak mensonwaardige bestaan, waarin het problematisch gedrag op de voorgrond stond.

Download hier de brochure van ASVZ

Bronnen: ASVZ en Wikipedia

Toon alle gerelateerde artikelen