Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Stoppen met antipsychotica vaak betere oplossing

Bewerkt voor IDé door: Stella Braam - Redactioneel - 22-07-2008

Mensen met dementie die onrustig, angstig of depressief zijn, krijgen nog steeds vaak en langdurig antipsychotica voorgeschreven. De grote meerderheid van hen is echter beter af zónder deze medicatie. Dat toont onderzoek van de universiteit van Bergen in Noorwegen (2008) aan.

Aanpak van het onderzoek
Vijfenvijftig verpleeghuisbewoners die Haldol, Risperdal of Zyprexa (antipsychotica) slikten, deden mee. Door middel van loting werden zij toegewezen aan een groep waarbij de medicatie werd gestopt (interventiegroep), of aan een groep waarbij de behandeling nog vier weken lang werd voortgezet (referentiegroep). Aan het begin en eind van deze periode werden de gedrags- en stemmingsstoornissen in kaart gebracht.

Resultaten
Na vier weken gebruikten 23 van de 27 deelnemers aan de interventiegroep nog steeds geen antipsychotica, terwijl bij 18 van de 27 de symptomen stabiel waren gebleven of verbeterd. Bij de referentiegroep was de toestand van 24 van de 28 deelnemers stabiel gebleven of verbeterd.
De ouderen bij wie de gedragssymptomen waren toegenomen na het stoppen van de antipsychotica, bleken bij aanvang van de studie een hogere dosis antipsychotica te hebben ontvangen dan degenen bij wie beëindiging van de medicatie een gunstig effect had gehad.

Conclusie van de onderzoekers
De onderzoekers concluderen dat een groot deel van de ouderen met dementie in verpleeghuizen baat heeft bij het stoppen van langdurige behandeling met antipsychotica. De voorkeur gaat uit naar gedragsmatige interventies. Is behandeling met antipsychotica toch nodig? Dan moet je met behulp van gedragsevaluatie regelmatig checken of de medicatie niet kan worden beëindigd.

Details over het onderzoek
Meetinstrument
Om de gedrags- en stemmingsstoornissen in kaart te brengen, werd gebruik gemaakt van de Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI-Q)

Kader van het onderzoek
Het onderzoek vond plaats in het kader van De Bergen District Nursing Home Study (BEDNURS)

Bron
International Journal of Geriatric Psychiatry, 2008, Feb 27 (Epub ahead of print), beschreven door Rose-Marie Dröes in Denkbeeld, april 2008

Toon alle gerelateerde artikelen