Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Vallen door antidepressiva in verpleeghuis

Door: IDé Redactie - 21-02-2012

Zelfs bij lage doseringen SSRI’s (vorm van antidepressiva) lopen dementerende en depressieve verpleeghuisbewoners al een verhoogd risico op vallen met letsel. Dat melden Carolyn Sterke en haar collega’s van het Erasmus MC in het medische tijdschrift British Journal of Clinical Pharmacology. Het valrisico neemt bovendien toe bij hogere doseringen.

PsychofarmacaHoe werd dit onderzocht?
De onderzoekers bestudeerden de gegevens van 248 bewoners van een Rotterdams verpleeghuis. Er werd gekeken naar het aantal valincidenten en naar de medicatiedossiers.

Belangrijkste resultaten
Van de 248 demente en mobiele bewoners vielen er 152 in totaal 683 maal. 220 valpartijen (32%) resulteerden in lichamelijk letsel: 1 persoon overleed, 21 vallen leidden tot een botbreuk en de resterende 198 valpartijen tot schaafwonden, open wonden, verstuikingen, kneuzingen en zwellingen. Het risico op een val met een verwonding als gevolg bleek bij SSRI-gebruikers driemaal zo hoog als bij niet-SSRI-gebruikers. De onderzoekers stelden dat zelfs lage doseringen van SSRI’s de kans op een val verhogen.

Een voorbeeld
Volgens berekeningen van de onderzoekers had een 85-jarige vrouw zonder medicatiegebruik een risico op vallen met schade van 0,12%. Dit risico steeg met 31% bij een kwart, met 73% bij een halve en met 198% bij gebruik van een hele gemiddelde dagdosis SSRI’s. De combinatie van 1 dagdosis SSRI’s en een halve dagdosis van een kalmerend middel of slaapmiddel verhoogde het valrisico met 373%!

Lees het volledige proefschrift (engelstalig)

Bron: dit artikel werd in oorspronkelijke vorm gepubliceerd op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en is bewerkt voor plaatsing op de IDé website.

Toon alle gerelateerde artikelen