Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Woonzorg Flevoland: in één jaar al 23% minder psychofarmaca!

Redactioneel - 03-06-2016

Wat is onbegrepen gedrag bij dementieWoonzorg Flevoland is fixatievrij en startte in 2015 met speciale extra aandacht voor omgaan met ‘onbegrepen gedrag’. Het gevolg was dat aan het eind van dat jaar bijna een kwart minder psychofarmaca werd voorgeschreven.

Het aantal bewoners dat psychofarmaca krijgt, verminderde nog nauwelijks, maar wel de hoeveelheid per bewoner. Kijkend naar de speciale afdelingen voor mensen met dementie: onder de 45 bewoners op deze afdelingen krijgt nog steeds iets meer dan de helft een psychofarmacum, maar wel 19% minder soorten en 37% minder antipsychotica.

7 stappenplan

GZ psychologe Marije Veenstra is initiatiefnemer. Aanleiding was het  rapport ‘Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie’ dat in 2014 verscheen in opdracht van de Inspectie voor Gezondheidszorg. Veenstra vertaalde de ‘8 kernelementen omgaan met onbegrepen gedag bij dementie’ uit dit rapport in een heel eenvoudig 7-stappenplan. 

Bewonersbesprekingen

Organisatiebreed werd er enthousiast gereageerd op het toepassen van het stappenplan in de zorg en een kaartje met het stappenplan op broekzakformaat werd uitgedeeld aan alle zorgmedewerkers. Na een feestelijke startbijeenkomst werd het geïntegreerd in de al bestaande bewonersbesprekingen, de multidisciplinaire zorgplanbesprekingen, de gedragsvisites en de levensloopgesprekken. Het laagdrempelige contact met arts en psycholoog werd voortgezet. Verzorgenden kunnen makkelijk aankloppen bij de arts en psycholoog als zij worstelen met het gedrag van een bewoner. Nu, na een jaar, is er al veel bereikt vertelt Veenstra. ‘Het wordt voor medewerkers normaal om naar de achtergronden van moeilijk gedrag te kijken. Medewerkers zeggen nu niet meer ‘die bewoner is lastig’, maar ‘die bewoner heeft het lastig’.

Aandacht zonder erom te moeten schreeuwen

Verzorgende Ton van Kampen geeft een voorbeeld. We hadden een bewoonster die veel schreeuwde. Voorheen zouden we voor haar waarschijnlijk psychofarmaca hebben aangevraagd. Nu niet. We zagen dat mevrouw – die altijd heel actief was en nu gedwongen in een rolstoel zit – zich verveelde en om aandacht vroeg. Nu zorgen we ervoor dat ze afleiding heeft, zich betekenisvol kan voelen en aandacht krijgt zonder erom te moeten schreeuwen. Veel kan ze niet meer, maar als ik bijvoorbeeld ga koken dan betrek ik haar daarbij en vraag ik of ik het goed doe. Dat geeft haar rust en - heel fijn – ook de andere bewoners die niet meer geconfronteerd worden met een voortdurend schreeuwende medebewoner.

Tijd voor blijven nemen

Veenstra ziet mogelijkheden om nog meer resultaten te bereiken. ‘Allereerst is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het niet wegzakt’, zegt ze. ‘We moeten bewaken dat er voldoende tijd genomen blijft worden voor de bewonersbesprekingen en dat het 7-stappenplan leidraad blijft. Het zal helpen als we ons elektronisch cliëntdossier hier ook voor aanpassen. Daarnaast moeten we blijven investeren in belevingsgerichte zorg. We moeten het levensverhaal van onze bewoners kennen, en daarvoor moeten we de intake van nieuwe bewoners misschien wel bij hun thuis doen, en niet in het  verpleeghuis op de dag van inhuizing hier’.

Meer weten?

Email: info@woonzorgflevoland.nl
Tel.nr.: 0320 229 229

Toon alle gerelateerde artikelen