Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Persoonsgericht werken in de dementiezorg

Redactioneel - 09-10-2018

Geactualiseerd op 10-10-2022)

Elearning Trimbos over dementieTrimbos lanceerde in 2018 een nieuwe e-learning voor verzorgenden in verpleeghuizen. Hoe zorg je ervoor dat iemand met dementie zich prettig voelt? Hoe kun je onbegrepen gedrag voorkomen? Of hoe ga je er mee om? Hierover gaat deze e-learning. Intussen heeft deze e-learning een nieuwe naam gekregen: ‘Leren over dementie’.

In de e-learning staan drie mensen met dementie centraal. Ieder met een andere vorm van dementie en in een ander stadium. De één woont thuis, de ander in een woonzorgcentrum en de derde in een verpleeghuis. Doordat je hen beter leert kennen, ga je hun gedrag beter begrijpen. De e-learning bevat informatie, filmpjes en opdrachten.

  • Deel 1 gaat over een persoonsgerichte manier van omgaan met mensen met dementie. Cursisten leren om te kijken naar de behoeften van de mensen voor wie zij zorgen. En ook hoe bijvoorbeeld de omgeving en lichamelijke klachten van invloed zijn op het welbevinden van mensen met dementie.
  • Deel 2 gaat over het omgaan met onbegrepen gedrag / probleemgedrag van mensen met dementie. De cursisten verdiepen zich in vijf typen gedrag: agressief, apathisch, afhankelijk, achterdochtig en rusteloos gedrag. En zij leren hiervoor met een stappenplan te werken.

De e-learning is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&VN.
Licenties zijn individueel of voor groepen verkrijgbaar.
Bestellen en meer informatie op de speciale website van Trimbos.

Toon alle gerelateerde artikelen