Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Veilig en vrij met behulp van domotica

Door: Elly Duijf - Redactioneel - 11-05-2010

Dat is het streven van de Gelderse woonzorgboerderij de Hagert, die eind 2006 geopend werd.. Aanvankelijk waren er nog veel beginnersvragen en onzekerheden. IDé vroeg locatiemanager Bernadette Baaijens hoe ze er nu voor staan.

De Hagert
In de Hagert wonen achttien ouderen met dementie en twaalf mensen met een verstandelijke beperking. De ouderen wonen in groepswoningen voor zes personen. De boerderij biedt daarnaast dagelijks dagbesteding aan zes ouderen met dementie en achttien mensen met een verstandelijke beperking. De Hagert wil een open woon- en werkvoorziening zijn, midden in de samenleving. Het omheinde terrein van vijf hectare heeft hierom een open toegangspad waar iedereen vrij in en uit kan. 

Moderne hulpmiddelen
De Hagert kent standaardhulpmiddelen, voor alle bewoners, en aanvullende hulpmiddelen die individueel kunnen worden ingezet:

Standaard 
Alle bewoners met dementie dragen in de schoen een chip die automatisch deuren opent of gesloten houdt, afhankelijk van wat voor deze bewoner is afgesproken. De chip geeft een waarschuwing als een bewoner zich buiten het erf bevindt. Daarnaast is elke slaapkamer voor ‘s nachts uitgerust met een deurmelder. Als de slaapkamerdeur opengaat, krijgt de zorgcentrale – die op afstand zit – daarvan een seintje. Daarnaast is elke slaapkamer voor ‘s nachts uitgerust met een deurmelder. Als de slaapkamerdeur opengaat, krijgt de zorgcentrale – die op afstand zit – daarvan een seintje.

Aanvullend en op maat
Voor ’s nachts beschikt De Hagert over extra aantal hulpmiddelen die op individuele basis ingezet kunnen worden:

• Extra laag bed dat tot op de grond kan zakken
• Bewegingsmelder bij het bed.
• Inluisterverbinding in de slaapkamer
• Cameratoezicht in de slaapkamer.

De bevindingen
Met behulp van de chips met dwaaldetectie kan gemiddeld de helft van de 18 bewoners met dementie zelfstandig naar buiten. De anderen alleen onder begeleiding. Met de bewakingsmiddelen, zoals inluisterverbinding en cameratoezicht, is men zeer terughoudend omdat ze ingrijpen op de privacy. Ze worden maar heel zelden ingezet en altijd tijdelijk. Cameratoezicht zelfs nog nooit. 

Het succes van het domoticasysteem is uiteindelijk afhankelijk van de medewerkers. Zij moeten situaties voortdurend goed inschatten en creatieve oplossingen vinden met steeds de kwaliteit van leven van de bewoner als uitgangspunt. Dit vraagt de nodige begeleiding en een cultuur waarin fouten maken, mag. De neiging om na een incident automatisch terug te grijpen op vrijheidsbeperking blijft lang aanwezig. Dat vraagt continue alertheid.

Fixatievrij?
‘Is De Hagert nu een fixatievrij huis?’ ‘Niet helemaal’, antwoordt Baaijens.’Voor geval van nood hebben we nog een plukpak en een Zweedse band. De onrustband wordt gemiddeld door één persoon per jaar- tijdelijk - gedragen. Bijvoorbeeld als iemand een gevaar is voor anderen.

Baaijens vraagt zich af of het hen ooit lukt om 100% van de banden af te komen. Maar wie weet...

Lees hier het hele interview met de locatiemanager van de Hagert

Meer weten over het systeem met de chips en de dwaaldetectie? Zie de presentatie van de leverancier.

Toon alle gerelateerde artikelen