Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Inlife helpt mantelzorgers

Redactioneel - 12-10-2015

Inlife is een nieuwe en gratis internetdienst die mensen met dementie en hun naasten helpt om midden in het leven te staan en de zorg samen te organiseren.

Inlife helpt de zorg te regelenMantelzorgers van mensen met dementie ervaren vaak een hoge drempel om hulp te vragen, terwijl de omgeving vaak klaar staat, maar niet weet waarbij zij precies kunnen helpen. Inlife biedt hiervoor een oplossing. Op een eigen persoonlijke en veilige online pagina kunnen mensen in de omgeving van een persoon met dementie dagelijkse gebeurtenissen uitwisselen (berichten, foto’s etc.), hulp regelen en van elkaar op de hoogte blijven. De centrale mantelzorger kan aangeven waarbij ondersteuning nodig is en familieleden, vrienden, buren en kennissen kunnen laten weten waarbij ze graag zouden willen helpen. In het zorgboek en de agenda kunnen afspraken worden vastgelegd. Daarnaast biedt Inlife ook informatie over dementie.

Inlife is een initiatief van Universiteit Maastricht en Alzheimer Centrum Limburg. Om de dienst zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de gebruikers, wordt de komende tijd aan hen een paar keer een online vragenlijst voorgelegd om te evalueren hoe het gebruik van Inlife wordt ervaren.

Meer weten? Neem een kijkje op www.myinlife.nl of neem contact op met: , tel: 043- 38 84113.

Toon alle gerelateerde artikelen