Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis’

Redactioneel - 10-07-2019

Handreiking Kwetsbare ouderen thuisDe zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met dementie vraagt goede samenwerking tussen zorg- en hulpverleners. Dertien landelijke organisaties uit het medisch-, zorg- en sociaal domein hebben hiervoor gezamenlijk een handreiking ontwikkeld. Doelstelling is: persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning. Handig bij de overgang naar de Wet zorg en dwang.

Zes-stappenplan zorg kwetsbare ouderen thuisDe kern van de handreiking is een zes-stappenplan, en wie daarin wat doet. Als het nodig is wordt er een gezamenlijk zorgplan opgesteld en afgesproken wie de coördinator en het vaste aanspreekpunt voor de oudere wordt. 

De praktijk moet uitwijzen of deze aanpak haalbaar is en bijdraagt aan kwaliteit van leven en kwaliteit en doelmatigheid van zorg.  Het advies is daarom om lokaal en regionaal de resultaten vanuit meerdere invalshoeken te blijven monitoren en om zo te leren wat werkt. 

De handreiking kan op verschillende manieren worden gebruikt:

  • individuele zorgverleners kunnen er ideeën uithalen, waar ze snel mee aan de slag kunnen;
  • samenwerkingsverbanden vinden er handvatten om hun samenwerking verder te verbeteren;
  • beroeps- en brancheorganisaties vinden er aanknopingspunten voor het oplossen van knelpunten en belemmeringen.

Bij deze handreiking zijn betrokken: LHV, V&VN, InEen, NHG, KNGF, KNMP, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS, Sociaal Werk Nederland, de VNG en Actiz.

Voor meer informatie en vragen kunt u een e-mail sturen naar .

Download de handreiking hier.

Toon alle gerelateerde artikelen