Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Meetellen en meedoen, methode Pieterke

Door: IDé redactie - Redactioneel - 07-04-2013

Meetellen en meedoen, zo heet de methode van gehandicaptenzorginstelling Stichting WonenPlus die gericht is op het bereiken van een inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen welkom is en een bijdrage kan leveren.

De methode is voortgekomen uit praktijkervaringen in Pieterke, een kleinschalige woonvorm van Stichting WonenPlus voor mensen met een beperking in Eijsden. Vandaar dat de methode ook wel ‘methode Pieterke’ wordt genoemd.

Welke praktijkervaringen?

In de woonvorm Pieterke organiseert een groep dorpsgenoten (Vrienden van ’t Pieterke) regelmatig kleinschalige activiteiten. Zij zorgen voor verbinding met het dorp op basis van de behoefte en belangstelling van de bewoners van Pieterke.  Zo is er elke donderdagmiddag een kooksessie en op zaterdag een schildermiddag bij een lokale kunstenaar in zijn atelier. De éne keer zijn de bewoners van Pieterke actief als deelnemer en de andere keer als vrijwilliger bij een activiteit in hun eigen woon- en leefomgeving.

Stichting WonenPlus omarmde het idee van de groep buurgenoten van het begin af aan enthousiast en heeft dit burgerinitiatief vastgelegd in de methode Meetellen en meedoen. De methode wordt nu ook ingezet bij andere woonlocaties.

Hoe werkt het?

Eén van de teamleden van de woonlocatie is ambassadeur van het programma. Als ambassadeur vervult hij de rol van kwartiermaker, spin in het web en contactpersoon voor de wijk of het dorp. Samen met mensen uit het dorp en de wijk vertaalt hij kansen om mee te tellen en mee te doen naar concrete activiteiten voor mensen met een beperking.

De kracht van de methode is het ‘samen doen’. De rol van de cliënt is dan ook erg belangrijk. Niet alleen de input laten komen vanuit de professionals en de buurt, maar vooral ook de cliënt een rol geven.

Meer weten en de methode zelf toepassen? Lees het handboek Van parels een ketting maken van Stichting WonenPlus. Bestellen via of downloaden via www.wonenplus.nu. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Anita Lenssen, .

Toon alle gerelateerde artikelen