Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Toolbox sociale buurtnetwerken voor ouderen

Redactioneel - 12-11-2013


In Rotterdam is een aanpak ontwikkeld om ouderen te steunen met sterke sociale netwerken in de wijk. Deze moeten ouderen helpen om zo lang en goed mogelijk  thuis te blijven wonen. ‘Even Buurten’ heet de aanpak. Er is nu een toolbox voor beleidsmakers bij andere gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties.

Toolbox sociale buurtnetwerken voor ouderen
In Rotterdam is een aanpak ontwikkeld om ouderen te steunen met sterke sociale netwerken in de wijk. Deze moeten ouderen helpen om zo lang en goed mogelijk  thuis te blijven wonen. ‘Even Buurten’ heet de aanpak. Er is nu een toolbox voor beleidsmakers bij andere gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties.
In de aanpak zijn vier partijen actief:

  1. Een professionele buurtwerker (‘spil’ genaamd)
  2. Sleutelfiguren in de buurt; mensen die doorgaans al langer in de wijk wonen, de weg kennen en weten wat er speelt
  3. Professionele zorg- en dienstverleners in de wijk
  4. Buurtbewoners, naasten en vrienden van de oudere

Samen zorgen ze ervoor dat ouderen die wel wat hulp kunnen gebruiken, op tijd in het vizier komen en de nodige hulp krijgen. Deze ouderen hoeven overigens niet alleen zorgvrager te zijn, als zij iets voor anderen kunnen betekenen dan wordt daar ook dankbaar gebruik van gemaakt.

‘Gelukkig oud worden in eigen buurt, daar zorgen we samen voor’ is het motto.
 
Toolbox Even Buurten
De toolbox Even Buurten is bedoeld voor bestuurders en beleidsmakers bij gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. De toolbox beschrijft de werkwijze van Even Buurten. Daarnaast bevat hij handreikingen om te bepalen of een dergelijke aanpak haalbaar is binnen de eigen gemeente en welke kritische factoren daarbij een rol spelen. De toolbox is nu in de vorm van een interactieve .pdf online beschikbaar.
 
Partners
Even Buurten werd ontwikkeld binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg. Even Buurten is een samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam, GENERO-Netwerk Ouderenzorg Zuidwest-Nederland en Hogeschool Rotterdam. De Erasmus Universiteit Rotterdam (instituut Beleid & Management Gezondheidszorg) doet wetenschappelijk onderzoek naar deze nieuwe aanpak voor kwetsbare ouderen. De resultaten van dit onderzoek worden medio 2014 verwacht.
 
Aanvullende informatie
Vragen over de toolbox Even Buurten? Neem dan contact op met Mirjam de Leeuwe, projectleider Even Buurten van de gemeente Rotterdam:

Bron: Even Buurten, Rotterdam

Toon alle gerelateerde artikelen