Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Beeldcontact tegen eenzaamheid bij ouderen

Door: Zorgvisie - Ingezonden - 07-10-2011

Proteion Thuis en Vorkmeer maken al langer gebruik van Zorg TV. Daarmee kunnen hulpverleners contact opnemen met ouderen en hun zorg- en welzijnsvragen beantwoorden. Een monitor van de kenniskring ‘technologie in de zorg’ van Hogeschool Zuyd toonde aan dat frequent beeldcontact met de zelfstandig wonende ouderen leidt tot een afname van het gevoel van eenzaamheid. Een initiatiefgroep besloot deze kennis in te zetten en een project te starten waarbij ouderen op geregelde momenten contact hebben met vrijwilligers.

Gesprekken
“Het draait om sociaal contact”, verklaart John Rietman, hoofd Telezorg bij Proteion Thuis. “We merken bij Zorg TV dat beeldcontact hetzelfde wordt ervaren als echt contact.” De dienst is gebaseerd op de aanname dat als ouderen zich minder eenzaam voelen dit leidt tot een hogere kwaliteit van leven en minder gebruik van professionele zorg. “Mogelijk leidt het zelfs tot uitstel van opname in een verzorgingshuis”, stelt Rietman. De vrijwilligers komen van welzijnsorganisatie Vorkmeer of via het samenwerkingsverband met het Rode Kruis. “Zij krijgen training om de gesprekken te leiden”, legt Rietman uit. “Naast het ‘praatje maken’ hebben de vrijwilligers ook een signalerende functie en kunnen zij ouderen helpen met de organisatie van activiteiten.”

Cliënten kunnen via Zorg TV ook elkaar ontmoeten.

Blauwdruk
Het project gaat in oktober van start en moet een jaar draaien. “In dat jaar kunnen we kijken of het ook echt iets oplevert en ouderen er ook daadwerkelijk gebruik van willen maken. Als het werkt, kunnen we de gemeente of een zorgverzekeraar benaderen voor financiering. Ook maken we dan een blauwdruk zodat andere gemeenten of zorginstellingen kunnen profiteren van het idee.”

Zorg TV won al eerder de prijs voor Beste Zorgidee 2010.

In de folder Zorg TV die Proteion voor haar cliënten maakte kunt u meer lezen over hoe Zorg TV werkt.

Foto en artikel ontleend aan Mark van Dorresteijn / Zorgvisie.

Toon alle gerelateerde artikelen