Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Bouwen aan een dementievriendelijke gemeenschap

Redactioneel - 03-09-2013

De  Alzheimer's Society  heeft een tiental actiepunten opgesteld voor het werken aan een dementievriendelijke gemeenschap.

Actiepunten

1. schep ruimte voor mensen met dementie in de buurt
Geef de buurt vorm rond de noden en wensen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Elke buurt heeft zijn eigen bevolkingssamenstelling en behoeften, pas de plannen daarop aan.

2. bestrijd stigmatisering en werk aan begrip
In alle bevolkingsgroepen leven er (voor)oordelen over dementie. Bevorder de kennis over dementie en kweek begrip.

3. maak de buurtactiviteiten toegankelijk
Organiseer activiteiten speciaal voor mensen met dementie en bevorder dat andere activiteiten ook voor  mensen met dementie toegankelijk zijn.

4. bewustwording van mogelijkheden
Zorg dat mensen met dementie zichzelf bewust worden van de waarde die ze hebben voor de gemeenschap en van de positieve bijdrage die ze kunnen leveren aan de samenleving. Zorg dat hun stem gehoord wordt.

5. zorg voor vroegtijdige onderkenning en steun
Zorg voor een lage drempel voor diagnose in een vroeg stadium. De maatschappelijke zorg en gezondheidszorg moeten daarna goed inspelen op de persoonlijke omstandigheden van de gediagnostiseerde.

6. zorg voor praktische ondersteuning

Zet een lokale 'vrienden'-service op van vrijwilligers die mensen met dementie willen ondersteunen in hun sociale contacten in de buurt en emotionele steun willen bieden.

7. zoek buurtoplossingen
Ondersteun mensen met dementie in hun zelfredzaamheid en zorg dat ze zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven door aangepaste woonomstandigheden, beschermd wonen en buurtaanpassingen.

8. betrouwbare vervoersoplossingen

Zorg er voor dat mensen met dementie makkelijk, snel en betrouwbaar een beroep kunnen doen op vervoer dat rekening houdt met hun situatie.

9. begaanbare omgeving
Zorg dat de buurt makkelijk begaanbaar en overzichtelijk is voor mensen met dementie.

10. maak winkels en servicepunten betrokken
Bevorder de bewustwording bij ondernemers, zodat het personeel begripvol tegenover klanten met dementie komt te staan. Stimuleer ondernemers om te zoeken naar oplossingen die hun klanten met dementie aanmoedigen om te blijven komen.

Bron: Building Dementia-friendly Communities

Toon alle gerelateerde artikelen