Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Mantelzorgregelingen vaak onbekend

door: Elly Molendijk, IDé - Redactioneel - 13-06-2013

Hulp van familie, vrienden en buren is  onmisbaar in de zorg en wordt nog veel belangrijker de komende jaren. De regering gaat bezuinigen op de zorgkosten en dat betekent onder andere dat langdurig verblijf in een zorginstelling eerder een uitzondering zal worden dan de norm. Er moet meer 'mantelzorg' komen.

Er zijn al een aantal regelingen die het aantrekkelijker maken om mantelzorg te verlenen. Lang niet alle mantelzorgers zijn hiervan op de hoogte.

  • Wie in loondienst werkt, kan bijvoorbeeld aanspraak maken op allerlei verlofregelingen, al dan niet gedeeltelijk doorbetaald. De basis daarvoor ligt in de Wet Arbeid en Zorg. In heel wat cao's en aanvullende cao's zijn afspraken gemaakt die de wet interpreteren en/of aanvullen. Op de website werkenenmantelzorg.nl staat een praktische wegwijzer voor werkende mantelzorgers (pdf).
  • Er is daarnaast een weinig bekende speciale regeling wat betreft de erfbelasting voor mantelzorgers. Wie aan de voorwaarden voldoet kan een aanzienlijk verhoogd deel van de erfenis belastingvrij ontvangen.
  • Al sinds september 2011 ligt er een wetsvoorstel voor modernisering van de regelingen voor verlof en arbeidstijden. Als die wordt aangenomen kunnen werknemers flexibeler veranderingen aanbrengen in hun arbeidsuren. De termijn van eens per twee jaar wordt dan verkort tot een jaar. Ook maakt de wet het mogelijk zorgverlof op te nemen om te zorgen voor huisgenoten, die geen partner, kind of ouder zijn. Naar het zich nu laat aanzien duurt het nog tot minstens juli 2014 voordat die wet van kracht wordt.

Op de site van Mezzo, de belangenbehartiger voor mantelzorgers, is deze en heel veel andere praktische informatie te vinden. Daar kan de mantelzorger ook persoonlijke steun en advies vragen.

Toon alle gerelateerde artikelen