Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Amsterdamse mantelzorgers: meer hulp en waardering zou fijn zijn

Redactioneel - 21-07-2015

Meer dan de helft van een groep Amsterdamse mantelzorgers geeft in een enquête aan weinig moeite te hebben met hun omstandigheden en voelt zich juist gelukkig zorg te kunnen verlenen. Maar sommigen zijn wel degelijk overbelast, blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam: met name mantelzorgers van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zoals dementie, hebben het vaker moeilijk. 

Blij dat ik zorg

Mantelzorg

In 2013 hield de Hogeschool van Amsterdam een enquête onder 579 mantelzorgers in de regio Amsterdam en daar kwamen opmerkelijke cijfers uit naar voren. Lector Community Care Rick Kwekkeboom en HvA-onderzoeker Yvette Wittenberg presenteerden het onderzoeksrapport deze maand aan de gemeente Amsterdam, die de uitkomsten gaat meewegen bij het opstellen van de agenda Informele Zorg. 

Van de geënquêteerde mantelzorgers wijdt 61 procent zich met weinig problemen en gelukkig aan hun zorgtaken. 41 procent voelt zich daarbij enigszins belast, de rest van de 61 procent helemaal niet. De andere mantelzorgers geven aan wel moeite te hebben met zorgen, 26 procent voelt zich tamelijk zwaar belast en 14 procent voelt zich zeer zwaar of zelfs overbelast. De mantelzorgers van iemand met NAH (niet-aangeboren hersenletsel, zoals dementie) behoren vaker tot de laatste groep.

Onderzoeksgroep

Van de mantelzorgers die meewerkten aan het onderzoek is 27% man en 73% vrouw. De meeste respondenten waren tussen 55 en 74 jaar oud. 21% van de respondenten is van niet Nederlandse afkomst. Het merendeel van de respondenten is hoog opgeleid (HBO of WO). 39% van de respondenten had het afgelopen jaar een betaalde baan en verrichtte de mantelzorg dus naast het werk. 

Gemiddeld zetten de mantelzorgers zich 28 uur per week in voor hun naaste. Enkele mantelzorgers gaven aan dat zij 24 uur per dag zorg verlenen. Zo'n 30% van de ondervraagden zet zich meer dan 20 uur per week in.

Waardering

Mantelzorgers zijn geen slachtoffers, maar ook de blije zorgers willen wel graag waardering voor hun inspanning zien. Met name steekt de houding van gemeenten bij de keukentafelgesprekken, die er bij voorbaat al van uitgaat dat zij de zorg op zich nemen, meldt de HvA. Gemeenten moeten zich daar terdege bewust van zijn bij het invoeren van de veranderingen in de zorg, zeggen de onderzoekers.

Meer hulp en advies nodig

Mantelzorgers zouden graag zien dat er beter tegemoet wordt gekomen aan hun behoeften. Zo zou de helft graag meer informatie en advies krijgen over de veranderingen in de zorg. Mensen die zorgen voor iemand met NAH hebben vaker dan andere mantelzorgers (heel) veel behoefte aan informatie en advies over hoe om te gaan met de gevolgen van de ziekte. En zij hebben vaker (heel) veel behoefte aan informatie over hoe zij de zorg kunnen delen met hun sociale netwerk. Respijtzorg (een vrijwilliger of professional die de zorg tijdelijk en volledig van de mantelzorger overneemt) staat bij deze groep hoog op het verlanglijstje.

Meer informatie:

Toon alle gerelateerde artikelen