Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Videointerventie bij mantelzorgers thuis om zorgsituatie te verbeteren

Redactioneel - 21-05-2015

Toenemende dementie kenmerkt zich door veranderend gedrag en steeds meer moeite met communiceren. Voor mantelzorgers zijn die veranderingen een mogelijke bron van misverstanden, irritaties en frustratie die de onderlinge relatie bederven en het mantelzorgen zwaar maken. Een videointerventie kan er voor zorgen dat beide partijen weer plezieriger met elkaar omgaan.

Still uit trailer DVD Anders kijken...anders doenBij zorginstelling De Wever is de methode VIO (Video Interventie in de Ouderenzorg) ontwikkeld. Deze wordt al jaren ingezet in de ouderenzorg. De afgelopen jaren is VIO door De Wever geschikt gemaakt voor mantelzorgers in de thuissituatie. Gevoelens van machteloosheid en tekortschieten zijn fnuikend. Door VIO kan de mantelzorger weer meer greep krijgen op de communicatie met de naaste. Dat zorgt voor een verbeterd onderling contact en geeft een zekerder gevoel. De methode gaat uit van de positieve momenten.

Kijken en doen

De videointerventie wordt in de thuissituatie ingezet. De VIO-begeleider komt langs voor een kennismakingsgesprek en inventariseert samen met de betrokkenen de knelpunten. Er wordt een korte video-opname van hooguit tien minuten gemaakt, bij voorkeur van een situatie waarin het contact nog wel goed verloopt. Terugkijken naar goede momenten kan helpen om beter te begrijpen wat er omgaat in de naaste en kan duidelijk maken wat er nodig is om het contact goed te laten verlopen. De begeleider geeft hierna suggesties voor verbeteringen die de mantelzorger kan uitproberen in de dagelijkse situatie. Na ongeveer een week komt de begeleider terug voor weer een opname om samen te bekijken hoe het uitproberen thuis verloopt.

Deze afwisseling van video-opname maken, terugkijken en oefenen gaat door tot de mantelzorger voldoende handvatten heeft om met de problemen om te gaan. De praktijk leert dat hiervoor drie tot vier video-opnames voldoende zijn.

DVD

De Wever heeft nu een dvd uitgebracht, 'Anders kijken...anders doen', die het hele proces van videointerventie thuis in beeld brengt. De dvd is bedoeld als hulpmiddel bij voorlichting aan mantelzorgers over de mogelijkheden van hulp bij gedrags- en communicatieproblemen. Aan de hand van de beelden van de casus wordt in het meegeleverde boekje de Methode VIO uitgelegd. In het boekje staat ook de werking, de effecten en het fundament van VIO beschreven.

Bekijk de trailer van de dvd:

De dvd is te bestellen door middel van een email aan De Wever en kost €25.

De VIO-begeleiding thuis is landelijk beschikbaar. Bij een Begeleiding-Basis indicatie wordt een VIO-begeleidingstraject vergoed zonder eigen bijdrage, ook kan het PGB er voor ingezet worden. Zonder indicatie kost een begeleidingstraject €500.


Bronnen: De Wever , folder VIO voor mantelzorgers, dvd  'Anders kijken...anders doen

Toon alle gerelateerde artikelen