Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Handreikingen voor samenwerking met mantelzorgers

Door: Elly Duijf - bijgewerkt op 8 augustus 2022 - Redactioneel - 30-06-2011

Mantelzorgers en zorgprofessionals zijn partners; daar is iedereen het tegenwoordig wel over eens. Maar de praktijk loopt vaak nog achter. Jammer, want er zijn wel al de nodige handreikingen om het samenspel te verbeteren. ActiZ, Movisie en Vilans bundelden de handreikingen in een brochure: ‘Impulspakket samenspel. Praktijkwijzer om het samenspel met mantelzorgers te bevorderen’.

Impulspakket samenspel

Dit impulspakket is geschreven voor managers en stafleden, teamleiders en zorgmanagers en voor disciplines zoals maatschappelijk werkenden, geestelijk raadslieden, specialisten ouderengeneeskunde, fysio- en ergotherapeuten en activiteitenbegeleiders; in de thuiszorg en beschermd wonen.

Het pakket bestaat uit vijf onderdelen.

  1. Mantelzorgbeleid
  2. Samenwerken met mantelzorgers
  3. Mantelzorger ondersteunen
  4. Mantelzorgers faciliteren
    voorbeelden en werkwijzen om de samenwerking tussen zorgverleners en mantelzorgers te optimaliseren.
  5. Werkzaamheden van zorgprofessionals en mantelzorgers afstemmen

Daarnaast is er een pakketje van hulpmiddelen, zoals nota’s, instrumenten en praktijkbeschrijvingen.

Het pakket is te downloaden op het Mantelzorgenvrijwiligersplein.

In 2015 stelden V&VN en het Expertisecentrum Mantelzorg de 'Toolkit samenwerken met mantelzorgers in thuiszorg' op. 

Toon alle gerelateerde artikelen