Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

CZ biedt mantelzorgers hulp

Redactioneel - 09-07-2015

Mantelzorgondersteuning beeld van CZZorgverzekeraar CZ wil mantelzorgers van mensen met dementie ondersteunen. Dementie werd tot speerpunt van het bedrijf gemaakt. De zorgverzekeraar wil bijdragen aan bewustwording voor de gevolgen van de ziekte en mantelzorgers producten en diensten bieden die aansluiten bij hun behoeften.

Er is een heel pakket ontwikkeld voor advies, hulp en begeleiding:

  • Advies van een Zorgteam. Dit zorgteam bestaat uit zorgadviseurs die luisteren naar het verhaal van de mantelzorger en desgewenst helpen met advies en informatie.
  • Lotgenotenbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten kunnen mantelzorgers ervaringen uitwisselen en wordt informatie gedeeld over de fasen en symptomen van dementie.
  • Een Dementia App. De app bevat hulpmiddelen voor de communicatie en gezamenlijke plezierige tijdbesteding, zoals  een fotoboek, muziek, agenda, logboek, geheugenspellen, ervaringen en de mogelijkheid tot beeldbellen.
  • Een Online cursus over dementie, om de eigen kennis en kunde te vergroten. Deze cursus bestaat uit drie onderdelen:
    •  De Power Course Dementie – leren omgaan met dementie. Met speciale aandacht voor de symptomen, dementie en emoties en de gevolgen voor de omgeving.
    • Alzheimer Experience; kijken door de ogen van iemand met Alzheimer (de meest voorkomende vorm van dementie). Om inzichtelijk te maken wat mensen met Alzheimer zien, horen en voelen.
    • Dementie Support App; op deze app ontvangt de mantelzorger informatie en advies over dementie.

De diensten voor mantelzorgers zijn beschikbaar voor CZ-verzekerden (mantelzorgers e/o mensen met dementie). Op de website van de zorverzekeraar is alle informatie te vinden. Hier kunnen mensen zich ook aanmelden voor het gebruik van een of meer diensten.

Toon alle gerelateerde artikelen