Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Babytaal tegen ouderen is zeer ongezond!

Door Nationaal Fonds Ouderenhulp - Redactioneel - 08-12-2008

“Hoe voelen we ons vandaag, mevrouw Jansen? Gaan we lekker slapen, meneer de Vries?” Het Nationaal Ouderenfonds roept op om alert te zijn dit soort babytaal niet te gebruiken tegen ouderen. Uit recent onderzoek van professor Becca Levy blijkt dat tegen ouderen spreken alsof ze kinderen zijn, een ernstig schadelijk effect kan hebben op hun gezondheid. Het kan er zelfs voor zorgen dat ouderen 7,5 jaar vroeger sterven dan mensen die niet kinderlijk behandeld worden. Het Nationaal Ouderenfonds vraagt aandacht voor deze schokkende resultaten en roept op ook in Nederland kritisch te kijken naar de bejegening van ouderen.

Onderzoek
Becca Levy voerde een studie uit onder 660 mensen met een leeftijd van 50 jaar en ouder. Daaruit blijkt dat een kinderlijke behandeling bij ouderen stress kan veroorzaken, waardoor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid in gevaar komt. Eerder al toonde zij aan dat deze door babytaal veroorzaakte stresstoestand kan leiden tot hartkwalen. De ouderen worden door een kinderlijke bejegening geconfronteerd met een negatief beeld van ouder worden. Dit heeft drie gevolgen. Enerzijds ervaren ouderen stress door deze negatieve beelden en de constante confrontatie met een onjuiste bejegening. Anderzijds gaan zij zich onbewust naar het stereotype gedragen, zo krijgen ze bijvoorbeeld plotseling last van verlies van geheugen en gehoor. Ten slotte worden zij onvoldoende geestelijk gestimuleerd, doordat ze niet op niveau behandeld worden. Dit leidt tot een snellere achteruitgang van de geestelijke gezondheid.

Nu is ook nog aangetoond dat ouderen die door een kinderlijke behandeling negatief denken over ouder worden gemiddeld 7,5 jaar eerder sterven dan positief gestemde senioren! De manier waarop je een oudere behandelt, heeft een groter effect op hun gezondheid dan bijvoorbeeld roken.

Dementie
Voor mensen met lichte tot gematigde dementie, bleken de effecten van kinderlijk spreken nog alarmerender. Patiënten werden agressief en wilden niet meewerken, soms begon men zelfs te schreeuwen. Het belangrijkste voor een patiënt met dementie is om zijn waardigheidsgevoel te behouden. Iemand die tegen je praat alsof je een baby bent, maakt je van erg streek.

Oproep van Ouderenfonds
Ook in Nederland wordt er helaas nog veelvuldig gebruik gemaakt van een kinderlijke benadering van ouderen. Welwillende verzorgenden en kinderen van senioren denken vaak juist dat het prettig is voor de ouderen als zij aanpassingen maken in hun manier van spreken. Het omgekeerde is echter waar. Gelukkig wordt er in (zorg)opleidingen al meer aandacht aan bejegening van ouderen besteed dan vroeger.

Het Ouderenfonds vraagt iedereen die contact heeft met ouderen zich bewust te zijn van zijn eigen benadering en die van anderen, naar ouderen. Zo zorgt men voor een langer en kwalitatief beter leven van de ouderen.

Nienke Thurlings: “De gevolgen van een onjuiste bejegening van ouderen zijn niet gering. Hun gezondheid en geluksgevoel hebben ernstig te lijden onder een kinderlijke behandeling. Het moet niet zo zijn dat ouderen om deze reden moeten inleveren op hun leven.”

Over het onderzoek
Het onderzoek zelf is nog niet volledig geplubliceerd maar meer informatie over het onderwerp is te vinden op de volgende site: Yale School of Public Health

Bron: Nationaal Fonds Ouderenhulp

Toon alle gerelateerde artikelen