Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

MIBBO: eenvoudige methode voor individuele beweegplannen

Redactioneel - 13-04-2015

Mibbo logoZuyd Hogeschool ontwikkelde samen met twee zorginstellingen (Sevagram en MeanderGroep) een eenvoudige methode, MIBBO, om tot een persoonlijk beweegplan te kunnen komen, op maat en passend bij de voorkeuren en mogelijkheden van verpleeghuisbewoners.

In Nederland werken momenteel meer dan 10 instellingen er mee. Nu kunnen ook andere zorginstellingen zich de methode eigen maken; Zuyd Hogeschool geeft scholing in de vorm van korte workshops, zowel 'in company' als in Heerlen.

MIBBO

Hoe krijg je bewoners van een verpleeghuis in beweging? Door activiteiten te regelen die ze ook werkelijk graag doen. Twee jaar geleden introduceerden onderzoekers van het lectoraat Autonomie en Participatie(Zuyd Hogeschool) samen met zorgprofessionals en studenten van de faculteit Gezondheidszorg een methode om er achter te komen wat iemand graag doet, zelfs als de communicatie lastig is. MIBBO werd de naam: Methodiek ter Inventarisatie van Betekenisvolle Beweegvoorkeuren van Ouderen.

Hoe werkt het?

In een persoonlijk gesprek met de cliënt wordt een serie fotokaarten besproken en op stapels gelegd: vindt de cliënt de activiteit op de afbeelding wel of niet leuk om te doen? De kaarten met de activiteiten waar cliënten de voorkeur aan geven worden verder bekeken. Er wordt bepaald hoe de activiteit het liefst uitgevoerd wordt, bijvoorbeeld of het om een individuele of groepsactiviteit gaat of dat de cliënt liever 's morgens of ’s middags de activiteit uitvoert. (Een uitgebreidere beschrijving staat in een eerder artikel over MIBBO - Bewegen: leuker als het zinvol is.) De methode is zo doeltreffend dat ook veel bewoners die wel duidelijk kunnen communiceren toch liever met de fotokaarten werken om hun beweegvoorkeuren te inventariseren in een gesprek.

Voorbeelden van MIBBO kaarten

Het identificeren van beweegvoorkeuren met behulp van de MIBBO kan een mooi startpunt zijn voor een individueel activiteitenplan, dat vervolgens nog wel gemaakt moet worden. Om het activiteitenplan te ondersteunen wordt momenteel onderzocht of de MIBBO ook geïntegreerd kan worden met andere toepassingen. Zo is er in een samenwerkingsproject een combinatie gemaakt met het beeldhorloge: de afbeeldingen die op het horloge verschijnen komen overeen met die op de activiteitenkaarten.

Workshops

De scholing voor de methodiek bestaat uit twee bijeenkomsten van drie uur en huiswerkopdrachten tussen de twee bijeenkomsten die de cursist ervaring laten opdoen met de MIBBO in de eigen setting. De workshop is bedoeld voor zorgverleners die er in de praktijk mee willen gaan werken; bewegingsagogen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verzorgenden, verpleegkundigen en activiteitenbegeleiders. De scholing gaat over de methode zelf, als middel om met bewoners in gesprek te gaan over bewegen en bewegen op maat gesneden aan te bieden. Voor de integratie ervan in de eigen praktijk krijgen de cursisten handvatten mee.

Het scholingsmateriaal en de hulpmiddelen bij de methodiek zijn niet los verkrijgbaar. Om aan de vraag ernaar toch tegemoet te komen kijkt het team naar de mogelijkheid om een e-learning module te ontwikkelen.

Toekomst: extramuraal

MIBBO is nu nog gericht op bewoners van verpleeghuizen, maar ook daar kijken de ontwikkelaars verder. De eerste voorzichtige stappen richting extramuraal worden nu gezet: wat is er nodig om de methodiek ook toepasbaar te maken voor mensen die thuis wonen? Het team is nog in afwachting van extra subsidie om deze stap versneld te kunnen zetten.

(Inter)nationale belangstelling

Er is veel belangstelling voor de methode, zowel vanuit binnen- als buitenland. Er zijn contacten met Zwitserland voor een Duitse vertaling en het team heeft het afgelopen jaar presentaties gegeven op internationale congressen voor de GSA in de VS en de EUGMS in Rotterdam.

Ook verscheen er een Engelstalig onderzoeksartikel in Geriatric Nursing Journal.

Meer weten over MIBBO

Bezoek de website van Hogeschool Zuyd

Toon alle gerelateerde artikelen