Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Actief blijven met dementie; gesprekshulp en training voor begeleiders

Redactioneel - 29-05-2020

Hulp bij in beweging blijvenMensen met dementie en hun partners hebben vaak moeite om het leven betekenisvol voort te zetten. Zeker als de dementie vordert. De dementie leidt tot nieuwe mogelijkheden en beperkingen en de activiteitenbehoeften van de partners kunnen verschillend zijn, zowel ten aanzien van het soort activiteit als over het samen of alleen doen. Om het gesprek hierover goed te kunnen voeren, en een goede verwijzing te kunnen doen ontwikkelde Netta van ’t Leven een praktische gesprekshulp. Zij is docent-onderzoeker aan de Hogeschool Rotterdam en promoveert 3 juni a.s. op het onderwerp.  

Gesprekshulp ‘Actief blijven met dementie’ 

De gesprekshulp bevat vijf onderwerpen en een serie hulpvragen om de behoefte aan activiteiten en aan hulp daarbij na te gaan. Daarnaast bevat de gesprekshulp aanbevelingen voor de gespreksvoering.

Download hier de Gesprekshulp ‘Actief blijven met dementie’

Training voor casemanagers

De gesprekshulp maakt ook onderdeel uit van een training voor casemanagers / dementieverpleegkundigen die Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) samen ontwikkelen en na oktober 2020 van start zal gaan. 

In de training leren deelnemers om wensen en behoeften van mensen met dementie en mantelzorgers te vertalen naar activiteiten, leren zij denken in mogelijkheden en creatief buiten de grenzen van de zorg te zoeken naar oplossingen. De training bestaat uit 4 modulen, die ook los gevolgd kunnen worden:

Lees hier alles over de training

Toon alle gerelateerde artikelen