Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Meer bewegen door en voor ouderen in Rotterdam

6 maart 2014 - Redactioneel - 06-03-2014


Gemeente Rotterdam wil sport en beweging stimuleren, ook onder ouderen. Op de speciale website publiceert de gemeente permanent het actuele aanbod voor 50-plussers in de stad.

Veel sportverenigingen in Rotterdam hebben speciaal laagdrempelige beweegaanbod voor 50-plussers. Dit kenmerkt zich door goede begeleiding, aansluiten bij de eigen beweegmogelijkheden van de deelnemers, en veel aandacht voor het sociale aspect en plezier bij bewegen.

Tijdens de publiekslezing Het Fitte Brein in Rotterdam, presenteerden zorginstellingen en sportverenigingen hun senioren beweegprogramma’s. Veel van deze programma’s combineren conditietraining met sociale activiteiten. Hieronder enkele voorbeelden:


Fietsmaatjes
Fietsmaatjes is een initiatief van Stichting Wielersport Promotie Rotterdam en de zorginstellingen Aafje, Humanitas, Laurens en RRR.
Doel is om senioren op een plezierige manier te laten bewegen en aan hun conditie te laten werken.

Van april tot januari is er op een vaste dag in de week, onder begeleiding, een fietstocht. De route is elke week anders, maar telkens ongeveer 30 kilometer lang en startend in Rotterdam. Vooraf en achteraf wordt er gezellig met z’n allen wat gedronken en gepraat. De deelnemersbijdrage is € 2,50 per keer.


‘Aafje Actief’       
Aafje is een regionale zorginstelling voor thuiszorg, woonzorghuizen en zorghotels. Samen met sport- en cultuurorganisaties biedt Aafje beweegactiviteiten voor senioren aan.

Beweegactiviteiten voor zelfstandig wonende ouderen die een drempel ervaren om deel te nemen aan het reguliere sportaanbod. Deze activiteiten (op meerdere locaties in de regio) zijn niet prestatiegericht. Naast bewegen speelt ontmoeting een belangrijke rol.
Het aanbod is heel divers: bewegen op muziek, zitdansen, zittend tennis, gymnastiek, (gero-) fitness, yoga, zittend yoga, fietsen met de duofiets, wandelen, koersbal, jeu de boules, sjoelen. De kennismakingsles is gratis; voor verdere deelname betalen de deelnemers een kleine bijdrage verschillende locaties.

Beweegactiviteiten voor verpleeghuisbewoners
Voor de bewoners van haar verpleeghuizen biedt Aafje wekelijkse gymnastiek-uren. Voor bewoners met dementie gebeurt dit in spelvorm en met muziek.


Wandelfit 50+
Wandelfit 50+ is een activiteit van Stichting Natuur, Cultuur en Bewegen, www.ncenb.nl.

Sinds 2009 werken wekelijks vijftig plussers onder professionele begeleiding al wandelend aan hun conditie. De leeftijden lopen uiteen van begin 50 tot 90 jaar.

In groepjes van 10 tot 20 personen wordt gewandeld in de natuur, in parken en grote groenplaatsen in diverse stadsdelen van Rotterdam. Tijdens de wandelingen van 1 tot 1,5 uur wordt aandacht gegeven aan loop- en wandeltechniek, ademhaling, alsmede spier- en coördinatie oefeningen.

Tijdens die wandelingen wordt tegelijkertijd uitleg gegeven over de verschillende bomen, hun groei- en bloeiwijze en andere interessante bijzonderheden.

70% is ruim 3 jaar een vaste wekelijkse deelnemer, velen na aanwijzing van hun huisarts, specialist of verpleegkundige. De sociale contacten, zelfs vriendschappen die onderling ontstaan, doen sommigen zelfs verzuchten “had ik dit maar eerder gedaan’.


Beweegmaatjes
Beweegmaatjes is een activiteit van Avant sanare, een organisatie die zich richt op het bevorderen van een gezonde leefstijl en een goede mentale gezondheid. Bij Avant sanare werken gedragsdeskundigen.

Avant sanare leidt Beweegmaatjes op. Dit zijn volwassenen die het leuk vinden om te bewegen en iemand anders ook met plezier in beweging willen en kunnen brengen. Hiertoe krijgen zij een korte opleiding, waarna zij gecertificeerd zijn om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Beweegmaatjes kunnen met één persoon een beweegactiviteit doen, bijvoorbeeld wandelen of fietsen, maar ook met een groep, bijvoorbeeld bewegen op muziek (zumba). Een andere optie is dat Beweegmaatjes de persoon bij diens huis ophalen of ergens afspreken, bijvoorbeeld in het park.

Verder kunnen Beweegmaatjes de persoon ook helpen bij het bekend worden met de sportvoorzieningen in de buurt of in de stad. Na een geslaagde periode van introductie bij een sportvereniging kan deze persoon zonder verdere ondersteuning van het Beweegmaatje op eigen kracht doorgaan met sporten.Fit, Veilig, Valbreken
Fit, Veilig, Valbreken is een programma van judo- en fitnessvereniging SV Hagendoorn RZ. www.svhagendoornr-z.nl
Het programma is erop gericht om het beweeggedrag van ouderen te verbeteren en te werken aan zelfverzekerdheid. Het programma richt zich op een aantal doelen:

 • Fitheid: goede conditie, balans en evenwicht
 • Veiligheid: weerbaarheid.
 • Valbreken: veilige voorwaarts, zijwaarts en achterwaarts vallen.

Door deelname aan dit programma kunnen de deelnemers mogelijkerwijs doorstromen naar het reguliere verenigingsaanbod.

De lessen van een uur worden door geschoolde trainers verzorgd, en er is een ergotherapeut die voor goede beweegbegeleiding kan zorgen. Fit Veilig Valbreken wordt op een vast moment in de week aangeboden. Deelnemersbijdrage: € 20 per maand.Andere voorbeelden van Rotterdamse clubs met speciaal 50+ aanbod

 • TV Pharo Tennis
 • TV Alexanderstad Tennis
 • TV Ommoord Tennis
 • W.I.O.N. Korfbal, divers met sportpunt
 • Budo Alexander (Veilig vallen)
 • TTV Alexandria 66 Tafeltennis
 • TTV Het Centrum Tafeltennis, dans, klaverjassen, darten
 • BudoRyu Rotterdam (Veilig vallen)


Toon alle gerelateerde artikelen