Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Handreiking voor 'Bewegingsgerichte zorg'

Redactioneel - 18-11-2013


Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen bewegen te weinig.  Om hier verandering in te brengen is de handreiking 'Bewegingsgerichte zorg in praktijk brengen met het zorgleefplan' ontwikkeld. Het is een coproductie van LOC, V&VN, ActiZ en KNGF/NVFG.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelde in de Staat van de Gezondheidszorg 2012 dat 'verpleeg- en verzorgingshuizen een verantwoordelijkheid hebben om bewegen te stimuleren als een vanzelfsprekend onderdeel van verantwoorde zorg'. LOC, ActiZ, KNGF, NVFG en V&VN pakten de handschoen op en stelden met hun achterbannen een handreiking op, een module bij het zorgleefplan.

‘Bewegingsgerichte zorg’
In het verpleeg- of verzorgingshuis worden cliënten worden vaak passiever dan nodig is. En dat is heel erg jammer, want iedere beweging die mensen maken is vitaliteitswinst. Bewegen is goed voor lichaam en geest. Bewegen bevordert de zelfredzaamheid en brengt mensen in contact.  Ook in zorgorganisaties hoort bewegen er dus bij! Daarvoor hoef je zeker niet speciaal naar de sportschool; bewegen kan geïntegreerd worden in het dagelijkse doen en laten. Bij lichamelijke verzorging en huishoudelijke zaken bijvoorbeeld en bij de rest van de dagelijkse activiteiten. Niet dingen onnodig uit handen nemen, dus, maar ‘bewegingsgerichte zorg’.

Maatwerk
Bewegingsgerichte zorg is wel maatwerk. Want hoe mensen in beweging komen of blijven hangt erg af van de eigen drive van mensen, met de aard van het beestje, met voorkeuren en gewoonten, met de eigen leefstijl, en met iemands lichamelijke en mentale gesteldheid. Het draait dus om een passend beroep op bewegen en de juiste uitdaging om in bewegen komen. Daarvoor moeten we onze cliënten goed kennen, samenwerken met familie en vrienden van de cliënt en inzicht hebben in mogelijkheden. Want die mogelijkheden willen wij voor cliënten heel graag vergroten, in plaats van hen dingen uit handen te nemen.

De module bestaat uit twee delen:   
Deel 1 (voor zorgverleners) beschrijft per  levensdomein de betekenis van bewegen en geeft suggesties voor vragen en observatiepunten. Niet als checklist, maar als hulpmiddel voor het goede gesprek met de cliënt en zijn familie.   
Deel 2 (voor beleidmakers) beschrijft de randvoorwaarden voor bewegingsgerichte zorg en geeft uit tips en suggesties van ervaringsdeskundigen. In dit deel zijn ook de bouwstenen voor beweegstimulering opgenomen die door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ontwikkeld zijn in 2012.

Downloaden
Bewegingsgerichte zorg in praktijk brengen met het zorgleefplan is gratis downloadbaar op de website van LOC  en het Zorg voor Beter Kennisplein VVT en www.zorgleefplanwijzer.nl. Papieren versies kunnen worden besteld bij de webshop van ActiZ.

 

De opstellers van “bewegingsgerichte zorg’ aan het woord

Hoe wordt bewegen een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven van cliënten in een zorgorganisatie? Helmie Mulder-Mertens, beleidsadviseur bij het KNGF: "Daarvoor is een cultuur- verandering nodig. Fysiotherapeuten, beweegspecialisten bij uitstek, kunnen een sleutelrol vervullen om die in gang te zetten. Maar iedereen, van professional tot vrijwilliger en van cliënt tot mantelzorger is nodig om bewegingsgerichte zorg tot een succes te maken!"

Desiree Bierlaagh is adviseur Innovatie, gericht op de VVT-sector bij Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN): "In het oorspronkelijke Zorgleefplan is nog te weinig structurele aandacht voor bewegen, daarop vormt deze module een mooie aanvulling. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn 24 uur per dag in contact met cliënten en weten dus veel van wat ze beweegt. Dat maakt ons bij deze module zeer betrokken."

Lena Hillenga, relatiebeheerder/ programmamaker bij LOC Zeggenschap in zorg: "Wij zijn betrokken vanuit cliëntperspectief, het gaat tenslotte om de cliënt. Dat zie je ook terug in de module. Je moet bij alle cliënten kijken waaraan zij behoefte hebben." Marije Lubbers, voorzitter NVFG: "De geriatriefysiotherapeut kan met deze module haar belangrijke taak binnen preventie (ter voorkoming en verergering van aandoeningen) heel goed vorm geven."

Tineke van Sprundel, senior beleidsmedewerker bij ActiZ: "Het beeld is veranderd, met gebreken oud worden, kan met goede zorg. Daarbij bepaalt de cliënt of de zorg effectief is. De discussie rond de landelijke norm voor goede zorg is verschoven van een objectieve naar een subjectieve beoordeling: die van de cliënt. De module is bedoeld om mensen anders te laten kijken: waar draait het om voor de cliënt?"

 

Toon alle gerelateerde artikelen