Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Inspectie: meer bewegen moet!

Redactioneel - 15-05-2013

Ouderen die in een verpleeg- of verzorgingshuizen wonen, bewegen veel te weinig. En het schiet er in deze huizen vaak bij in om bewoners zoveel mogelijk zelf te laten doen. Daardoor verzwakken hun lichaam, geest en zelfredzaamheid en worden zij sneller afhankelijk van intensieve hulp. Dat moet anders zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het rapport ‘Staat van de Gezondheidszorg 2012’, dat November vorig jaar uitkwam. ‘Verpleeg- en verzorgingshuizen hebben een verantwoordelijkheid om bewegen bij hun bewoners te stimuleren’, stelt de inspectie. IGZ ontwikkelde hiervoor – samen met onderzoekers en een aantal zorginstellingen - normen: de zogenaamde Bouwstenen voor beweegstimulering van ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

 
Bouwstenen beweegstimulering

IGZ stelt aan verpleeg- of verzorgingshuizen de volgende eisen:

 1. Beleid
  De instelling heeft beleid vastgesteld over beweegstimulering
 2. Cliënten betrekken
  De instelling betrekt cliënten bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid over beweegstimulering
 3. Structuur
  De instelling beschikt over een structuur voor beweegstimulering
 4. Scholing en voorlichting
  De instelling zorgt voor deskundigheidsbevordering voor medewerkers en voorlichting voor medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun familie over belang, voordelen en mogelijkheden van beweegstimulering
 5. Zorgleefplan
  De instelling legt afspraken over beweegstimulering vast in het individuele zorgleefplan van cliënten
 6. Mogelijkheden beweegstimulering
  De instelling beschikt over voldoende mogelijkheden voor medewerkers, vrijwilligers, familie en cliënten om invulling te geven aan beweegstimulering
 7. Buurt betrekken
  De instelling biedt haar cliënten mogelijkheden om gebruik te maken van faciliteiten in de buurt en stelt haar voorzieningen voor beweegstimulering beschikbaar voor ouderen in de buurt


Inspectietoezicht en handhaving
De inspectie geeft verzorgings- en verpleeghuizen na overleg met ActiZ nog tot 2015 de tijd om de bouwstenen te implementeren. Daarna gaat de inspectie de naleving van de bouwstenen toetsen en waar nodig handhavend optreden.

Implementatie
ActiZ zal haar leden oproepen om de bouwstenen te gebruiken. De beroepsverenigingen van de fysiotherapeuten  (KNGF) en (NVFG) bieden leertrajecten aan fysiotherapeuten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Samen met ActiZ en andere (beroeps)groepen ontwikkelen ze een addendum ‘Bewegen’ bij het zorgleefplan.

IDé en Vrije Universiteit
Prof. Dr. Erik Scherder van de VU doet al jaren onderzoek naar de effecten van meer bewegen door kwetsbaren ouderen. In heldere en lichtvoetige taal weet hij het belang ervan uit te leggen en grote groepen te enthousiasmeren om in beweging te komen. Samen met hem en zijn team ontwikkelt IDé activiteiten om mensen en organisaties in de ouderenzorg te helpen om bewegen (weer) onderdeel te laten zijn van het gewone leven.


Vind hier het IGZ rapport ‘Staat van de Gezondheidszorg 2012’

Toon alle gerelateerde artikelen