Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Zorgvernieuwingen in het verpleeghuis invoeren

Redactioneel - 27-06-2018

De wetenschap leert ons steeds meer over hoe mensen met dementie ondersteund kunnen worden voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Maar het in praktijk brengen ervan verloopt vaak moeizaam. De Universiteit Maastricht onderzocht in verpleeghuizen hoe dit komt en hoe het beter kan. Een van de constateringen is dat zorgverleners vaak zelf denken dat ze nieuw beleid in praktijk brengen, maar dat bij observaties blijkt dat dit niet het geval is.

Observaties

Als voorbeeld keken de onderzoekers naar de mate waarin bewoners werden gestimuleerd om dagelijkse dingen waar mogelijk zelf te blijven doen. Zorgverleners gaven aan dit te stimuleren, maar uit observaties bleek dat veel activiteiten toch onnodig werden overgenomen. Terwijl zorgverleners dit wijten aan werkdruk en personeelstekort, zagen de onderzoekers dat andere factoren veel meer van invloed waren, zoals de communicatie binnen het team.

tip-toolbox verpleeghuizenHet is dus goed om nieuwe werkwijzen in de zorg systematisch in te voeren, concluderen de onderzoekers, met multidisciplinaire teams waarin ook managers vertegenwoordigd zijn. Als hulpmiddel ontwikkelden zij de Tip-toolbox.

Toolbox

De TIP-toolbox biedt ondersteuning bij het implementeren van zorgvernieuwingen in het algemeen, maar werd toegespitst op bewegen en zelfredzaamheid in verpleeghuizen, als belangrijke onderwerpen in de langdurige ouderenzorg.

Voor mensen die ervaring hebben met het implementeren van zorginnovaties kan de TIP-toolbox als naslagwerk dienen, aldus de samenstellers. Vervolgonderzoek is nodig om te testen of de toolbox ervoor zorgt dat innovaties daadwerkelijk beter worden geïmplementeerd.

Lees hier het volledige onderzoek, een proefschrift van Nienke Kuk, Academische werkplaats ouderenzorg Zuid-Limburg

Jan Hamers, Universiteit Maastricht

Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van hoogleraar ouderenzorg Jan Hamers van de Universiteit Maastricht. Met de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg zet hij zich in voor vernieuwingen in de ouderenzorg. Nationaal en internationaal geniet hij bekendheid als expert op terreinen als terugdringen van vrijheidsbeperkingen, zorg voor beweging en zelfredzaamheid.

Hamers begon zelf als verpleegkundige en dat is te zien in zijn werk als hoogleraar, waar hij zich nog steeds richt op verbetering van de praktijk.

Zie hier het interview met Jan Hamers, waarin hij zijn visie geeft op de uitdagingen voor de ouderenzorg

Toon alle gerelateerde artikelen