Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Mensen met dementie zelf aan de slag als vrijwilliger!

Redactioneel - 01-08-2018

Dementalent aan het werkAls we denken aan hulp bij een zinvolle daginvulling voor mensen met dementie, gaan de eerste gedachten vaak uit naar groepsactiviteiten die voor hen georganiseerd worden. Maar sinds enkele jaren kunnen mensen met dementie zich ook zelf nuttig blijven maken als vrijwilliger. DemenTalent heet de aanpak. Prof. dr. Rose-Marie Dröes doet er onderzoek naar. 

DemenTalent

Bij de aanpak van DemenTalent wordt gekeken wat de talenten van iemand zijn en daar wordt vrijwilligerswerk bij gezocht. De deelnemers hebben onderling contact en worden professioneel begeleid. Hieronder de reportage die Omroep Gelderland maakte van de aanpak in Apeldoorn.

 

        

 

DemenTalent vindt in steeds meer gemeenten navolging. En Rose-Marie Dröes vond het een prachtige aanvulling voor de Ontmoetingscentra dementie: ‘Ik verwacht dat de deelnemers meer zelfwaardering krijgen, omdat ze kunnen blijven meedraaien in de samenleving en trots zijn op wat ze doen’. Ook verwacht ze dat later de drempel om deel te nemen aan het interne programma van de ontmoetingscentra een stuk lager wordt, omdat er gaandeweg al contacten ontstaan. En dat zal er weer aan bijdragen dat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen, verwacht Dröes. 

Onderzoek

In twaalf Ontmoetingscentra dementie onderzoekt Dröes met haar team hoe de aanpak van DementTalent het best ingevoerd kan worden en wat de effecten ervan zijn. In de effectstudie zal bekeken worden wat DementTalent oplevert voor de mensen met dementie, voor hun mantelzorgers, voor de samenleving en de overheid. Financiële kosten en opbrengsten maken hier ook onderdeel van uit.

Bron: ZonMw

Toon alle gerelateerde artikelen