Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Eigen Kracht-conferenties: samen de hulp organiseren

Door Hilleke Crum | Regiomanager 
Eigen Kracht Centrale Noord-Holland - Ingezonden - 09-01-2014

Als de diagnose dementie gesteld is, rijzen er veel vragen: Hoe gaat het nu verder? Wat is er nodig aan zorg en steun? Wie besluit er als ik het straks zelf niet meer kan? In deze situaties kunnen mensen met elkaar een plan maken. Dat kan in een Eigen Kracht-conferentie: een methode waarbij de eigen kracht en regie van mensen centraal staat.

Wie kan rekenen op hulp uit eigen kring staat steviger in zijn schoenen en doet een ander beroep op professionele zorg. Met behulp van de Eigen Kracht-conferentie krijgen burgers de verantwoordelijkheid terug voor hun problemen én voor de oplossingen ervan. De sleutel is zeggenschap.

Wat is een Eigen Kracht-conferentie?

De Eigen Kracht-conferentie is een gestructureerd overleg waarin families, personen of groepen burgers zelf beslissen over wat zij nodig hebben aan hulp. Het overleg leidt tot een plan voor nu en de toekomst waarin staat wat zij zelf kunnen doen en waarvoor er professionele zorg nodig is. Kracht-conferentie kan worden ingezet in alle situaties waar een plan moet komen om te zorgen dat het beter gaat.

Bij dementie kan de hoofdpersoon in een Eigen Kracht-conferentie degene met een ziekte of beperking zijn, maar ook een mantelzorger. Zo veel mogelijk andere betrokkenen doen mee: kinderen, familieleden, vrienden, buren, vrijwilligers etc.

Wie organiseert een Eigen Kracht-conferentie?

Een Eigen Kracht-coördinator – die verbonden is aan de Eigen Kracht Centrale - helpt de Eigen Kracht-conferentie voor te bereiden en uit te voeren. Het zijn gewone burgers die opgeleid zijn voor deze taak, naast hun werk of andere bezigheden. De ruim 800 Eigen Kracht-coördinatoren komen uit verschillende taalgebieden, zijn onafhankelijk en niet in dienst bij een hulpverlenende instantie.

Hoe verloopt een Eigen Kracht-conferentie?

Een Eigen Kracht-conferentie bestaat uit een open deel, een besloten deel en een deel waarin de gemaakte plannen gepresenteerd worden. In het open deel wordt het doel van de conferentie uitgelegd en kunnen eventuele hulpverleners en deskundigen vertellen wat zij kunnen betekenen voor de betrokkenen. Het tweede deel is besloten: zonder buitenstaanders spreken enkel de ‘eigen mensen’ over het probleem en de plannen die zij ervoor maken. In het derde deel worden de plannen gepresenteerd. Als het probleem gaat over mensen die onder toezicht of curatele staan, worden de plannen door de wettelijk vertegenwoordiger getoetst op wettigheid en veiligheid.

Een stille revolutie

De Eigen Kracht-conferentie keert de gangbare werkwijze en machtsverhoudingen in de zorg om. De aanbodgerichte benadering wordt verlaten en maakt plaats voor een grote kring van mensen aan wie om een plan gevraagd wordt. Mensen krijgen zeggenschap en regie over hun eigen situatie. Het plan dat de ‘eigen kring’ maakt, is leidend voor de hulp. Een zorg- of hulpverleningsplan is dan niet meer het werkplan van de hulpverlener, maar het plan van een burger waar professionele zorg een onderdeel van kan zijn. Het moet een recht en plicht van burgers zijn om allereerst hun eigen kracht aan te spreken. Het is deze visie die Eigen Kracht zo werkzaam maakt.

Binnenkort vindt u op deze website meer over de Eigen Kracht conferenties bij dementie.

Contactgegevens

Stichting Eigen Kracht Centrale, 0800 - 33 77 835, / www.eigen-kracht.nl

Lees het uitgebreide artikel (.docx).

Toon alle gerelateerde artikelen