Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Verbetertraject dagbehandeling en eigen regie

Ingezonden - 31-08-2011

Onderstaand artikel is integraal overgenomen van Zorg voor Beter:

Wilt u de dagbehandeling van cliënten met dementie verbeteren door hun eigen inbreng te vergroten? Doe dan mee aan het Zorg voor Beter Verbetertraject ‘Regie bij dementie: van cliënt in behandeling naar behandeling vanuit de cliënt’, georganiseerd door Vilans en Alzheimer Nederland. Het doel van dit traject is om de dagbehandeling beter te laten aansluiten op de individuele behoeftes van de bezoekers. Meld u nu aan!

Meer regie bij de cliënt heeft gevolgen voor de rol van zorgverleners en voor organisaties. Zij moeten ‘zelfregieversterkend’ werken. Dit vraagt om een omslag in denken, houding en handelen. Zorgverleners krijgen een coachende rol. Zij geven meer ruimte aan cliënten, zodat deze zelf beslissingen nemen en activiteiten ontplooien.

Traject
In dit traject ondersteunen Alzheimer Nederland en Vilans zeven dagbehandelingen gedurende één jaar om de cliënteninbreng te vergroten. De sturing vindt vanuit de werkvloer zelf plaats. Daarnaast zijn er twee uitwisselmomenten tussen de zeven dagbehandelingen. In het verbetertraject speelt een adviesgroep (experts, vertegenwoordigers van ketens, mantelzorgers) een belangrijke rol.

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meedoen aan dit verbetertraject of als keten participeren in de adviesgroep? Meld u zich dan voor 26 september 2011 aan via of bij van Vilans.

Foto © bjwebbiz @ morguefile.com

Toon alle gerelateerde artikelen