Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Op naar een dementievriendelijke gemeente

door Elly Molendijk - Redactioneel - 11-10-2013

Zeventig procent van de huidige kwart miljoen mensen met dementie woont gewoon thuis. Dat betekent dat er heel veel wijken, buurten en gemeenschappen zijn waar bewoners met deze aandoening leven. Een dementievriendelijke gemeente speelt daar op in.

Dementievriendelijk wil zeggen dat de bewoner met dementie zich buitenshuis zo normaal mogelijk kan bewegen, zonder negatieve confrontaties. Volgens de omschrijving van de Britse Alzheimer's Society zijn de inwoners van een dementievriendelijke gemeente zich bewust van dementie en weten ze er het een en ander van; mensen met dementie en hun mantelzorgers worden in die gemeenschap aangemoedigd om hulp en ondersteuning te zoeken; mensen met dementie voelen zich opgenomen in die gemeenschap, kunnen zoveel mogelijk hun gang gaan en hebben meer keuzes en controle over hun dagelijkse bezigheden.

Lokaal initiatief
Het besef dat ook de woonomgeving veel kan en moet betekenen voor het verlichten van de taak van de mantelzorger begint ook in ons land steeds meer door te dringen. Er zijn her en der al kleine gemeenten, vooral in Brabant, die op eigen initiatief begonnen zijn met het verbeteren van de voorzieningen voor bewoners met dementie.

In de week van de dementie werd in Weesp de aftrap gedaan voor het dementievriendelijk maken van alle gemeenten in het Gooi. De avond was georganiseerd door de regionale afdeling van Alzheimer Nederland. Dat het voornemen ernst was bleek uit de aanwezigheid van de burgemeester van Weesp en vertegenwoordigende wethouders van de meeste van de tien gemeenten uit het Gooi. Een zeventigtal belangstellenden was op de presentatie afgekomen om te horen wat de plannen waren en om mee te denken over de invulling.

Schouders er onder
Tips van Alzheimer Nederland om tot een dementievriendelijke gemeente te komen:

  • vorm een lokale vrijwilligersgroep die de schouders er onder wil zetten;
  • formuleer een visie voor de lange en de korte termijn;
  • begin met een concrete actie;
  • richt je ook op doelgroepen die nog niet in beeld zijn;
  • het hoeft niet veel te kosten;
  • doe inspiratie op bij andere gemeenten die al succes hebben.

De burgemeester van Weesp voegde daar nog aan toe dat het initiatief voor specifieke projecten uit de gemeenschap moet komen, omdat het geld daarvoor niet zomaar beschikbaar is. Dat zal uit andere al bestaande projecten gehaald moeten worden. Voor een herverdeling van de beschikbare fondsen is toestemming van de gemeenteraad nodig. Dus: schrijf een brief aan de gemeenteraad.

Oog voor de mantelzorger
Op de veelzijdige avond was ook ruimte voor een forum waar de aanwezigen, -professionals uit de zorg, vertegenwoordigers uit de politiek en ervaringsdeskundigen- hun visie konden geven op wat nu nodig is om een gemeente dementievriendelijk te mogen noemen.
De belangrijkste punten die naar voren kwamen waren:

  • goede zorg voor de mantelzorger is essentieel;
  • artsen, winkeliers en andere dienstverleners moeten (façade)gedrag van mensen met dementie leren herkennen;
  • laagdrempelige punten in de buurt waar voor mantelzorgers altijd deskundige hulp te vinden is en een welwillend oor;
  • blijf creatief in het zoeken en vinden van oplossingen: 'one size fits all' in de dementiezorg bestaat niet.


Handige links:

Toon alle gerelateerde artikelen