Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Noord-Limburg koploper met trajectbegeleiders

Door: Barbara van de Geer - Ingezonden - 17-09-2009

Noord – Limburg loopt voorop in de zorg voor thuiswonende mensen met dementie. Met een unieke aanpak van ‘trajectbegeleiders’ en een telefonische bereikbaarheid van 24 uur per dag. De hele ‘zorgketen’ wordt voortdurend geschoold. Van huisarts tot verpleeghuisarts, van indicatiesteller tot verzorgende.

‘Mantelzorgers zijn zo blij met een vast aanspreekpunt. Dat er iemand is die de weg kent in de wereld van de zorg en regelzaken overneemt.’ Ketenregisseur Lisette Dickhoff - Evers klinkt opgetogen. Zij werkt voor de organisatie Hulp bij Dementie en coördineert de  trajectbegeleiders van Noord Limburg. Trajectbegeleiders worden ook wel ‘casemanagers’ of ‘(mantel-)zorgmakelaars’ genoemd.
‘Zij helpen cliënten met dementie en hun mantelzorgers in de wirwar van zorginstellingen en regelgeving,’ gaat Lisette verder. ‘Van de eerste signalen van dementie tot zes weken na een eventuele opname in een verpleeghuis. De trajectbegeleider komt bij de cliënt thuis, bespreekt wat er nodig is aan hulp en zorgt dat die er komt. En het doel is altijd om de cliënt zo lang mogelijk thuis te laten wonen.’

24 uur per dag bereikbaar
Hulp bij Dementie is 24 uur per dag bereikbaar, voor iedereen. Van zorgvragers tot hulpverleners. De trajectbegeleiders zijn tijdens kantoortijden bereikbaar voor de huidige honderd cliënten. Maar nog veel meer mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben behoefte aan ondersteuning. ‘Daarom breiden we uit,’ zegt Lisette. ‘Het doel is te groeien naar ongeveer achttien trajectbegeleiders in 2011, die samen 750 mensen helpen.’

Bewegingsvrijheid
Bewegingsvrijheid staat voor mensen met dementie in Noord – Limburg voorop. ‘Vrijheidbeperkende maatregelen en het onnodige gebruik van psychofarmaca horen daar niet bij,’ zegt Lisette. ‘Beweging en buitenlucht wel. Daar letten de trajectbegeleiders goed op. Zij staan garant voor goede zorg die aansluit bij de specifieke hulpvraag van de cliënt met dementie.’

Permanente scholing
De kwaliteitsverbetering zit ook in de voorlichting aan de beroepskrachten binnen de dementiezorg, zegt Lisette: ‘Van huisarts tot verpleeghuisarts, van indicatiesteller tot verzorgster. Allemaal krijgen ze voorlichting over nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van dementie.’

Huisartsen
Met de ondersteuning van de mantelzorgers, gaat de kwaliteit van de zorg aan mensen met dementie vooruit. De trajectbegeleiders overleggen met bijvoorbeeld huisartsen en andere zorgaanbieders. Zij zijn verantwoordelijk voor de juiste zorg en het welzijn van de cliënt. De huisarts houdt de regie over het medische deel en is eindverantwoordelijk voor de totale zorg. ‘Overleg tussen die twee is noodzakelijk en vindt plaats zo vaak als nodig is,’ zegt Lisette. ‘Er is een goede samenwerking.’ Dat Noord Limburg al werkt volgens de nieuwe afspraken over de samenwerking in de keten (lees het Dementieprogramma Noord Limburg), is bijzonder. Daarin loopt deze regio in Nederland voorop.

Kosten vergoed
De huisarts kan een trajectbegeleider inschakelen. Direct, vanaf de eerste signalen van dementie. De kosten worden vergoed door de AWBZ en door DBC (Diagnosebehandelingcombinatie).

Kijk voor meer dementieprojecten en trajectbegeleiders/casemanagers in Nederland op de website van: Zorgprogramma Dementie (een website van Vilans)

Toon alle gerelateerde artikelen