Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Thuis met dementie: gevangen in eigen huis

door Elly Molendijk - Redactioneel - 03-09-2013

De komende jaren zullen mensen met dementie steeds langer thuis blijven wonen, door de bezuinigingen in de zorg is opname in een verzorgingshuis geen optie meer. Maar is de maatschappij wel ingericht op de tienduizenden kwetsbare burgers die zich niet meer zelfstandig kunnen redden? Cijfers uit Engeland nopen tot nadenken.

De samenleving moet zich dringend beraden op een dementievriendelijker leefklimaat, waarschuwt de Britse Alzheimer's Society vandaag. Negentig procent van de mensen met dementie gaat nooit zelfstandig ergens naar toe omdat er geen passende hulp bij het vervoer is. Ook angst en onzekerheid in de buitenwereld maken dat mensen liever thuisblijven.

Angst
De cijfers die vandaag aangehaald worden door de Alzheimer's Society spreken boekdelen:

  • mensen met dementie die thuiswonen voelen zich vaak gevangen in eigen huis
  • tweederde is gestopt met activiteiten omdat ze bang zijn in de war te raken, of de weg kwijt te raken
  • een kwart zegt het helemaal te hebben opgegeven nog naar buiten te gaan
  • 35 procent komt nog maar 1x per week buitenshuis
  • 1 op de 10 komt nog maar 1x per maand buitenshuis
  • bijna de helft vermijdt contact in de buurt omdat ze niet tot last willen zijn

De diagnose dementie is dus ook voor velen een veroordeling tot sociaal isolement, concludeert de Alzheimer's Society.

Onderzoek
De cijfers komen uit een in april dit jaar door de Alzheimer's Society gepubliceerd onderzoeksrapport over eenzaamheid en dementie, waarover we binnenkort meer zullen publiceren. 500 mensen met dementie, waaronder 70 alleenstaanden, deden mee aan de enquête. De deelnemers waren allemaal bekend met de Alzheimer's Society en haar werk, dus wellicht vallen de cijfers onder de totale dementiepopulatie nog wel negatiever uit, zeggen de onderzoekers.

Dementievriendelijk
De maatschappij is kennelijk moeilijk toegankelijk voor mensen met dementie, normale dagelijkse bezigheden als reizen met het openbaar vervoer, winkelen, het bijwonen van sociale bijeenkomsten vallen daardoor weg. Het is daarom de hoogste tijd dat we gaan nadenken over hoe we de buitenwereld 'dementievriendelijker' kunnen maken vindt de Alzheimer's Society. Ze publiceerde een tiental actiepunten om dat te bewerkstelligen. Banken en supermarkten zouden bijvoorbeeld een 'rustig' punt moeten krijgen waar mensen met dementie hun zaken in eigen tempo kunnen afhandelen. Evenementen en musea zouden dementievriendelijke onderdelen of ruimtes moeten creëren. Ook het openbaar vervoer zou moeten inspelen op mensen die begeleiding nodig hebben.

Als maatschappij staan we voor de taak om de komende toevloed van thuiswonende mensen met dementie een menswaardig bestaan te gaan bieden. Vooral alleenwonenden dreigen anders veroordeeld te raken tot levenslange opsluiting.

Bronnen:

Toon alle gerelateerde artikelen