Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Minder zorgbehoefte door aandacht vrijwilligers

Redactioneel - 14-01-2014

Een luisterend oor voor kwetsbare ouderen, een bemoedigend gesprek, iemand die tijd en begrip voor je heeft: dat leveren de vrijwilligers van het Rotterdamse project 'Motto' van Stichting KSA/GCW. De aanpak maakt vaak een wereld van verschil in de levenskwaliteit van ouderen en hij bespaart de maatschappij  ook nog eens kosten. Elke euro die in dit project wordt gestoken levert 40 tot 60 procent winst op. Dat schrijven Verwey-Jonker Instituut en Ecorys in hun onderzoeksverslag.

De kracht van aandacht
Motto biedt met de hulp van daartoe toegeruste vrijwilligers geestelijke ondersteuning aan ouderen die door eenzaamheid, tegenslagen of andere moeilijkheden behoefte hebben aan een klankbord. De insteek is aanwezig te zijn voor de ander, te luisteren en aandacht te schenken. Waar nodig werken de vrijwilligers samen met andere hulpverleners.

Het project is actief in drie Rotterdamse stadsdelen. In december 2013 verscheen daarover de onderzoeksrapportage ‘Gehoord en gezien. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen’.

Preventie
Het regelmatige contact van kwetsbare ouderen met de vrijwilligers werkt preventief, zo staat in het rapport: “Omdat de cliënten hun hart kunnen luchten en zo meer ruimte ervaren om goed voor zichzelf te zorgen, om iets te ondernemen, en soms ook meer zelfvertrouwen krijgen, leidt dat alleen al tot minder behoefte aan zorg. Maar ook indirect hebben de bezoeken effect: zonder Motto zullen  problematische situaties later en minder precies - of niet - gesignaleerd worden. Als dit niet meer gebeurt, leidt dit mogelijk tot een groter beroep op lichte en zwaardere zorg”. Berekend wordt dat iedere euro die in het kader van Motto aan het geestelijk welzijn van de cliënten wordt uitgegeven 1,4 tot 1,6 keer wordt terugverdiend in uitgespaarde kosten voor zorg en maatschappelijk werk.

Aanbevelingen
Het rapport eindigt met een vijftal aandachtspunten. De training, begeleiding en communicatie met de vrijwilligers verdient bijvoorbeeld aandacht. Gesignaleerd wordt ook dat het voor vrijwilligers steeds moeilijker wordt om de problemen die zij tegenkomen snel en effectief te kunnen doorspelen. Door bezuinigingen vallen er namelijk gaten in de vangnetten in de wijken. Om de last daarvan niet af te wentelen op de vrijwilligers, zal de taak van de zorgcoördinatie intensiever worden.

Lees het rapport Gezien en gehoord, of lees de samenvatting .


Toon alle gerelateerde artikelen