Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Sociale Benadering Dementie

Redactioneel - 21-03-2017

Proeftuin DementieverhalenbankAls je dementie hebt, is het meestal mogelijk om nog jarenlang een goed leven te hebben. Ook voor de partner. Vaak vraagt dat wel goede ondersteuning. Professor Anne-Mei The zoekt samen met anderen uit hoe die ondersteuning eruit moet zien, thuis en - als het daar niet meer kan - in het verpleeghuis. Hiervoor zetten zij de Proeftuin Sociale Benadering Dementie op. 

Op basis van eerdere onderzoeken gaan zij ervan uit dat er meer aandacht nodig is voor de psychische en sociale ondersteuning van mensen met dementie én hun mantelzorgers.  En zij verwachten dat eerdere en betere ondersteuning leidt tot een aanmerkelijke kostenbesparing in de zorgketen.

Aftrap praktijkgedeelte

De Proeftuin startte in 2015. Het project loopt drie jaar en bestaat uit vier fasen:

 1. Oriëntatie: literatuur- en praktijkstudie, inventarisatie bestaande interventies, verhalen van mensen met dementie, mantelzorgers, zorgprofessionals en deskundigen
 2. Ontwikkeling en implementatie (6 tot 9 maanden)
 3. Testen en bijschaven (1 jaar)
 4. Verduurzaming en kennisdeling (3 tot 6 maanden)

Op 15 maart jl. vond in Leeuwarden de officiële aftrap plaats voor het praktijkgedeelte van de Proeftuin Sociale Benadering Dementie. Een totaalpakket aan ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en hun naasten wordt hier uitgerold en onderzocht op zijn doeltreffendheid. In het boekje Proeftuin Sociale Benadering Dementie - Zaaien en oogsten leest u er meer over. 

In het kort

Samengevat bevat de benadering de volgende onderdelen in de eerste fase (van diagnose tot de tijd dat iemand veel zorg nodig heeft):

 1. Alternatieve diagnosegesprekken: wat kan nog wél en hoe kun je blijven meebewegen met de steeds veranderende beperkingen en mogelijkheden?
 2. Dementie-inventarisatiegesprekken: wie/wat is belangrijk in het leven? Van levensverhaal tot persoonlijke gebruiksaanwijzing.
 3. Sociale Benadering Dementie-Handwijzer: een overzichtelijke gids, ingedeeld op verschillende thema’s en ondersteuningsvormen.
 4. De Gids: iemand die de mantelzorgers en mensen met dementie de weg wijst en in de gaten houdt.
 5. Kammeraat: een maatje voor mensen thuis met dementie, om samen kleur te geven aan de dag.
 6. Odensehuis: inloophuis voor mensen met dementie en iedereen die hen een warm hart toedraagt (familie en vrienden, buurtbewoners, vrijwilligers, Kammeraat etc.)
 7. Mantelzorgondersteuning: hoe bereid ik me voor, ga ik om met mijn omgeving, mijn emoties, hoe voorkom ik overbelasting?
 8. Zorgdieren en andere gezelschapsdieren in het leven brengen / houden.
 9. Netwerkactivatie: bijna iedereen heeft een sociaal netwerk van mensen die willen bijspringen.
 10. SBD-denken en -handelen: zorgprofessionals, vrijwilligers en naasten leren te kijken, denken en handelen vanuit een bredere dan medische zorg-benadering.

Als iemand veel zorg nodig gaat krijgen -  thuis of in het verpleeghuis/ groepswoning – moet aan de SBD-aanpak een eigen vorm gegeven worden. En dan komt er ook palliatieve zorg en nazorg bij.

Boekje

In het boekje Proeftuin Sociale Benadering Dementie - Zaaien en oogsten leest u meer over de aanpak en de proeftuinen.

Citaat uit het boekje:

In de beeldvorming van het lijden staat het geestelijk verval centraal, het verlies van cognitieve vaardigheden. Wie met mensen met dementie en hun naasten praat, leert inzien dat ook de omgeving van grote invloed is op het welzijn. ‘Met dementie valt best te leven’, vertrouwde een meneer ons toe, ‘maar dat de mensen om mij heen me niet meer voor vol aanzien, dat is ondragelijk.’ 

Partners

Een groot aantal partijen doet mee aan de proeftuinen, waaronder de zorgorganisaties KwadrantGroep en ZuidOostZorgStichting De Friesland en Friesland Zorgkantoor, gemeente Leeuwarden, Stenden Hogeschool LeeuwardenFriesland College Leeuwarden, Universiteit van Amsterdam en de Tao of Care  het bedrijf dat Thé enkele jaren geleden oprichtte), Vereniging het ZonnehuisLeyden Academy en het ministerie van VWS.

Bronnen: 

Toon alle gerelateerde artikelen