Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Een ‘andere’ coronabrief voor naasten

door Elly Duijf - Redactioneel - 02-07-2020

brievenbus met postCoronapreventie in verpleeghuizen voor mensen met dementie is een ingewikkelde materie, omdat er zo veel verschillende belangen in het geding zijn: de levenskwaliteit van bewoners, naasten, medewerkers en de samenleving als geheel. Hoe kunnen de huizen - balancerend tussen die verschillende perspectieven - de grenzen van toelaatbare risico's opzoeken en individueel maatwerk leveren? Wat vraagt dat van bestuurders, dokters, zorgmedewerkers, naasten en alle andere betrokkenen? De afgelopen crisisperiode heeft veel van mensen gevergd, en er is verdriet, frustratie en verlangen. Nu - na de crisis - is er het moment om samen te reflecteren en verwerken, en nieuwe wegen te vinden.

In dit verband stuurde iemand ons een brief waarin een zorginstelling de naasten van bewoners informeert over de versoepeling van de bezoekersregeling. ‘Kan deze brief niet anders?’ was de vraag, ‘Deze maakt me boos’. De brief was naar alle waarschijnlijkheid met de beste bedoelingen geschreven. Maar inderdaad, het kan en moet anders, dacht ik, en voegde de daad bij het woord om te kijken hoe dat zou kunnen. Hierbij een poging tot een ‘andere’ coronabrief. Een brief vanuit het besef dat duurzame fysieke en sociale veiligheid niet tot stand komt door regels, controle en vermaningen, maar door informatie over uitgangspunten, waardering voor ieders inzet, begrip voor frustraties, en vertrouwen in de volwassenheid van alle partijen. Een brief die wil uitnodigen om het weer samen te gaan doen.  

Zie hier de ‘andere’ coronabrief.

Toon alle gerelateerde artikelen