Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Enquête: coronamaatregelen lijken voorlopig tot zowel méér als minder probleemgedrag te leiden

Redactioneel - 27-05-2020

Enquete probleemgedrag bij covid-maatregelenIn een enquête gaven verpleeghuisbehandelaren aan dat zij in de coronatijd tot nu toe zowel méér als minder probleemgedrag zien. Met name de beperking van bezoek leidde naar hun inzicht bijna even vaak tot toename als afname van probleemgedrag. Maar beperking van de bewegingsvrijheid (niet van de eigen kamer af mogen, niet naar buiten) leidde volgens hen daarentegen vooral tot toename van probleemgedrag. De behandelaren zien ook meer rust in de verpleeghuizen. Dat wordt als positief gezien, maar men ziet ook meer apathie. Daarnaast lijkt er meer contact tussen bewoners te ontstaan. En bij veel zorgteams lijkt naast hogere werkdruk ook sprake van meer saamhorigheid. 

De enquête werd gehouden onder bijna 300 behandelaren (psychologen, artsen, verpleegkundig specialisten en andere zorgprofessionals in verpleeghuizen). De enquête-uitkomsten zijn te lezen in deze factsheet.

Verder onderzoek

Het is nog te vroeg voor conclusies.  Het Universitair Netwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) dat de enquête hield, wil daarvoor samen met het AmsterdamUMC verder onderzoek doen. En het Trimbos gaat het onderzoek uitbreiden door ook zorgmedewerkers te bevragen op hun ervaringen met de gevolgen van de coronamaatregelen.  

Bron: Universitair Netwerk Ouderenzorg Nijmegen UKON)