Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Onderzoek naar verruiming van de bezoekregeling in verpleeghuizen

(aangepast op 15 juni 2020) - Redactioneel - 18-05-2020

Liefdevol contact van mensenSinds midden maart geldt er in de Nederlandse verpleeghuizen een bezoekverbod. Als snel vonden veel verpleeghuizen toch allerlei creatieve manieren om  contact tussen bewoners en hun familie mogelijk te maken, zonder onnodige risico’s. Het onder bepaalde voorwaarden weer toelaten van bezoek is de volgende stap. Sinds 11 mei wordt daarmee proefgedraaid in 26 verpleeghuizen. 

Nauwgezet volgen 

De academische netwerken ouderenzorg volgen nauwgezet hoe dat gaat. Daarbij wordt vooral gekeken naar het welbevinden en de ervaringen van bewoners, familie en medewerkers. Maar ook naar de manier en de mate waarin verpleeghuizen invulling geven aan de richtlijnen  Alle 26 verpleeghuizen worden gevolgd, en op vijf locaties wordt een diepte-studie naar de praktijkervaringen verricht. 

Samenwerking

Het onderzoek is opgezet namens de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg. De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) is samen met het Universitair Netwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) trekker. Prof. dr. Jan Hamers heeft de leiding over het onderzoek en hij heeft vrijwel dagelijks overleg met het ministerie van VWS. 

De onderzoeksresultaten worden wekelijks teruggekoppeld aan het ministerie van VWS, die deze informatie gebruikt voor verdere besluitvorming over het in fases verruimen van het bezoek.

Impact

Prof. Hamers: “We zien dat de impact van de maatregelen groot is. Natuurlijk willen we infecties voorkomen, maar langdurige eenzaamheid heeft ook heel schadelijke effecten. In tegenstelling tot kwetsbare ouderen thuis, zijn ouderen in verpleeghuizen met het bezoekverbod iedere vorm van regie over hun eigen leven verloren. Daarom is deze verruiming zo belangrijk!”

“Tegelijkertijd is de impact van (langdurige) sociale isolatie op het functioneren en welbevinden van bewoners in verpleeghuizen onbekend en vaak onderbelicht”, vult Prof. dr. Hilde Verbeek aan. Zij geeft vanuit de AWO-ZL leiding aan de dieptemonitoring in Zuid-Limburg. Ze vervolgt: “Contact met anderen is van wezenlijk belang voor het functioneren van bewoners in verpleeghuizen. 

De eerste bevindingen staan in deze factsheet. Zie hier de tweede factsheet  (8 juni).

Bron: Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg