Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

‘Regeling Meerzorg’; voor als extra zorg noodzakelijk is

Redactioneel - 30-10-2020

Meerzorg financieren mbv zorgkantoorVoor mensen met een zeer intensieve zorgvraag kent de Wet langdurende zorg (Wlz) de regeling ‘Meerzorg’ waarmee extra zorg kan worden geboden. De zorgkantoren voeren de regeling uit en zij stelden daarvoor in 2019 nieuw gezamenlijk beleid vast. 

Meerzorg bij dementie

De regeling Meerzorg is van toepassing voor de gehandicaptenzorg (GZ), Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). 

In de VVT is de Meerzorg regeling er voor mensen met een Zorgprofiel 7 of 8. Ook met een PGB  kan meerzorg worden aangevraagd. Meerzorg kan worden toegekend als de levenskwaliteit anders bedreigd wordt.

Aanvragen

Groepsmeerzorg dient jaarlijks vóór 1 januari aangevraagd te worden. Individuele meerzorg kan het hele jaar door aangevraagd worden. De Meerzorg wordt aangevraagd bij het zorgkantoor. In elke regio is er een zorgverzekeraar die de rol van zorgkantoor vervult voor de financiering van de  langdurende zorg. Alle informatie over de aanvraagprocedure is te vinden op de websites van de zorgverzekeraars.

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

CCE is gespecialiseerd in advies bij complexe zorgproblematiek waar kwaliteit van leven onder druk staat. In het verleden was er voorafgaand aan een meerzorg-aanvraag altijd een advies van het CCE nodig.  In de nieuwe regeling is dat niet meer zo. Wel kan het zijn dat het zorgkantoor het CCE inschakelt voor een zogenoemd ‘Meerzorgontwikkeltraject’. In een dergelijk traject kijken alle betrokkenen rond Meerzorg samen hoe voor de cliënt het optimale uit de regeling kan worden gehaald. Naast een Meerzorg traject, waarbij het zorgkantoor het initiatief neemt, kunnen zorginstellingen CCE ook zelf inschakelen wanneer de kwaliteit van bestaan van een cliënt onder druk staat door ernstig en aanhoudend probleemgedrag

CCE biedt Meerzorg-ontwikkeltrajecten waarin samen met betrokkenen met een brede, frisse blik gekeken wordt waar de kansen voor verbetering voor cliënten liggen. Zo’n traject bestaat uit twee bijeenkomsten (online of offline) en waar nodig tussentijdse ondersteuning en advies. Voor meer informatie over de inzet van CCE bij Meerzorg kun je contact opnemen met programmaleider Jeroen Housmans: .

Toon alle gerelateerde artikelen