Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

'Eenpersoonskamer bekort delier wel, nieuw delier-medicijn niet'

Redactioneel - 17-06-2011

Op 30 juni a.s. promoveert Maarten van Eijk aan de Universiteit van Utrecht op zijn proefschrift 'Delirium in critically ill patiënts' (Delier bij ernstige zieke patiënten). Eén van de meeste recente uitkomsten van zijn onderzoek is dat een delirium bij verblijf op een eenpersoonskamer op de IC minder lang duurt en minder heftig is.

Op de éénpersoonskamers komt er minder geluid van buitenaf binnen en kan het licht beter aangepast worden aan de dag en nachtsituatie (elke kamer heeft ramen met buitenlicht!), waardoor het bioritme van de patiënt minder verstoord wordt. Op de eenpersoonskamers op de IC waar van Eijk zijn onderzoek uitvoerde waren ook meer oriëntatiepunten aanwezig zoals klokken en een bord met daarop de datum en de naam van de arts en verpleegkundige. Alles tezamen zorgt voor minder verwardheid.

(Foto's ontleend aan proefschrift Delirium in critically ill patients; diagnosis and treatment)

Eerder kwam dit onderzoek al in de publiciteit toen ontdekt werd dat het middel Rivastigmine, dat werd toegediend bij delier, niet zorgt voor een afname van de duur van het delier bij ernstig zieke patiënten. Gebruik van het middel is afgeraden.

Delier

Een delier (oftewel delirium) houdt in dat je ernstig in de war bent. Verschijnselen kunnen zijn dat je bijvoorbeeld mensen, dingen en tijd niet goed herkent, dingen ziet die er niet zijn (hallucinaties), dat je je dingen die kortgeleden gebeurt zijn niet meer herinnert. Mensen met een delier zijn vaak angstig en radeloos, soms apathisch, somber en vijandig. Ouderen zijn kwetsbaar voor delier, zeker bij dementie.

Promotie Maarten van Eijk

Van Eijk verdedigt op 30 juni a.s. vanaf 12.45 zijn proefschrift 'Delirium in critically ill patients; diagnosis and treatment' aan de Faculteit Geneeskunde, in het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.

Lees meer over delirium:

Toon alle gerelateerde artikelen