Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Diakonessenhuis breidt zorg voor ouderen uit

Redactioneel - 26-10-2012

Het Diakonessenhuis breidt de specialisatie ‘zorg op maat voor ouderen’ uit op de ziekenhuislocaties Utrecht en Zeist. Op 1 november opent het ziekenhuis op locatie Utrecht een dagkliniek voor ouderen. Ouderen beschikken vaak over meerdere gezondheidsproblemen tegelijk. Om te voorkomen dat zij daarvoor steeds apart naar het ziekenhuis moeten, wordt in de dagkliniek alles op 1 dag georganiseerd met als resultaat een duidelijk zorg- en behandelplan op maat. Dat is minder belastend voor de patiënt en familie en men weet snel waar men aan toe is.

De ziekenhuislocatie in Zeist beschikte al over een dagkliniek. Hier is recentelijk de afdeling Ouderengeneeskunde uitgebreid met meer bedden en meer medisch specialisten die zich specifiek richten op ouderenzorg, de zogenaamde klinisch geriaters.

Trends: toename zorgvraag en concentratie deskundigheid

Met de uitbreiding speelt het Diakonessenhuis in op de toenemende vraag naar zorg op maat voor ouderen in de regio Utrecht. Een derde van de patiënten die worden opgenomen in het Diakonessenhuis is boven de 65 jaar en demografisch gezien is de Utrechtse Heuvelrug één van de meest vergrijsde regio’s in Nederland. Terwijl sommige collega-ziekenhuizen speciale afdelingen gericht op ouderenzorg sluiten, ontwikkelt het Diakonessenhuis zich juist tot deskundig specialist op dit gebied. Dit sluit aan op de spreidings- en concentratietrend in de zorg. Het Diakonessenhuis heeft ook een opleidingserkenning voor de specialisatie ouderengeneeskunde en leidt hiervoor diverse artsen op.

Een tachtigjarige patiënt heeft intensieve zorg nodig

Richard Faaij, medisch specialist Diakonessenhuis gericht op ouderen (klinisch geriater): ‘Een tachtigjarige patiënt heeft intensieve en speciale zorg nodig. Vaak gaat het namelijk om complexe en meervoudige gezondheidsproblemen. Daarom zijn we in dit ziekenhuis ooit gestart met een speciale afdeling voor ouderen en hebben we als klinisch geriaters een grote betrokkenheid bij de zorg en de behandeling van kwetsbare ouderen op andere afdelingen van het ziekenhuis. Op de nieuwe dagkliniek in Utrecht, die vanaf 1 november operationeel is, worden door een zogenaamd ‘multidisciplinair’ team binnen één dag meerdere onderzoeken gedaan bij ouderen. Bijvoorbeeld op het gebied van vallen, mobiliteitsproblemen, geheugenklachten of een onverklaarbare achteruitgang in het dagelijks functioneren. De vraag naar zorg op maat voor ouderen neemt bij ons elke dag toe waardoor uitbreiding een logische stap was. In vergelijking met 2007, toen het ziekenhuis startte met deze specialisatie, is de zorgvraag nagenoeg verdubbeld.’

Bron: Diakonessenhuis

Foto's © Günter Havlena/pixelio.de, Sante1/morguefile.com