Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Website helpt bij opsporen geriatrische problemen

Door: NPO - Ingezonden - 18-08-2011

Artikel d.d. 15-08-2011 integraal overgenomen van Nationaal Programma Ouderenzorg:

Met een nieuwe website kunnen zorgprofessionals in de ouderenzorg gemakkelijk informatie vinden over de systematische aanpak van veel voorkomende problemen. De website www.effectieveouderenzorg.nl, in het leven geroepen door de Kring Ouderenzorg AMC (KOZ AMC) en partners, bevat een praktische toolkit, achtergrondinformatie en publicaties.

Op de nieuwe website staan ook verschillende zorgmodellen. Dit zijn strategieën ter verbetering van de zorg voor ouderen die nog thuis wonen (eerstelijnszorg) of zijn opgenomen in het ziekenhuis (tweedelijnszorg). Deze modellen worden ook gebruikt in enkele NPO-transitieprojecten, waaraan de site ook aandacht besteedt. KOZ AMC richt zich op drie belangrijke thema’s: acute zorg, dementie en oudere migranten.

Toolkit
Praktisch hulpmiddel op de website is een toolkit waarmee professionals problemen kunnen opsporen, diagnosticeren en behandelen. Bij ieder probleem, van ondervoeding tot slechthorendheid, zijn een stappenplan en werkzame interventies opgenomen. De inhoud van de toolkit is de afgelopen twee jaar opgesteld door geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, wijkverpleegkundigen, onderzoekers, verpleegkundigen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en ouderen. De toolkit bevat informatie uit standaarden, wetenschappelijk onderzoek en best practices. De site bevat ook onderdelen van de NPO-studies zoals screeningsinstrumenten en vragenlijsten. Alles is na registratie vrij beschikbaar.

Meer informatie
Bekijk de toolkit en de zorgmodellen op de nieuwe website van KOZ AMC.
Voor vragen en opmerkingen:

Artikel integraal overgenomen van het NPO, afbeelding van www.effectieveouderenzorg.nl