Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Check: is mijn ziekenhuis alert op delier?

Redactioneel - 20-10-2015

In het ‘Kwaliteitsvenster zorginstellingen’ staat nu ook of een ziekenhuis nagaat of een oudere patient bij opname risico op delier heeft.

Risicopatiënten

Verwarring en delierBij risicopatiënten kunnen oplossingen worden ingezet om een delier zo snel en goed mogelijk te bestrijden. In het kwaliteitsvenster wordt getoond bij hoeveel procent van de afdelingen en bij hoeveel procent van de kwetsbare ouderen deze controle systematisch werd uitgevoerd.

Delier

Een delier is een acute verwardheid die binnen enkele uren tot dagen ontstaat. Oorzaak is een lichamelijke aandoening, zoals een ontsteking of een operatie. Iemand met een delier kan opgewonden en onrustig zijn. Of juist stil en teruggetrokken. Het ene moment is de verwardheid erger dan het andere. Ouderen en mensen met dementie lopen groot risico op delier.

Een delier wordt bestreden door de lichamelijke oorzaken weg te nemen en te zorgen voor rust, geruststelling, realiteitsoriëntatie en goed eten en drinken. Ook kan er kort medicatie worden ingezet. Familie of vrijwilligers kunnen een belangrijke rol vervullen in het geven van de goede zorg. Sommige ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn al zo ver dat ze familie actief informeren en hen de mogelijkheid bieden om desnoods 24 uur bij de naaste te zijn.

 Meer informatie

Kwaliteitsvenster

Het Kwaliteitsvenster zorginstellingen is een online overzicht dat bestaat uit tien thema’s die informatie geven over de kwaliteit van zorg. Het bestaat sinds 2014 en is ontwikkeld door de koepels van ziekenhuizen in samenwerking met patiënten en deskundigen op kwaliteitsgebied.

Momenteel zijn er 113 ziekenhuizen en revalidatiecentra met een Kwaliteitsvenster. https://www.nvz-kwaliteitsvenster.nl/zorginstellingen