Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

UMC Utrecht ontwikkelt simpel betrouwbaar meetsysteem delier

Redactioneel - 15-05-2014

Met een eenvoudige EEG-meting is het mogelijk om objectief en snel delirium vast te stellen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Willemijn van der Kooi van  UMC Utrecht. Het academisch ziekenhuis heeft het idee gepatenteerd en werkt aan de commerciële toepassing.

Tijdig signaleren

Delier treedt op bij een kwart van alle oudere ziekenhuispatiënten (en ongeveer de helft van de IC-patiënten). Momenteel wordt er gescreend met vragenlijsten. Daardoor missen zorgverleners echter ongeveer de helft van de deliergevallen, waardoor de behandeling vaak te laat begint.

Hersengolven
In haar promotieonderzoek ontdekte technisch geneeskundige Willemijn van der Kooi dat met een eenvoudige EEG-meting goed onderscheid gemaakt kan worden tussen patiënten met en zonder delier. Ze vergeleek 26 delierpatiënten met bijna evenveel andere patiënten. Het patroon van hersengolven bij delierpatiënten blijkt trager en onregelmatiger te zijn.

Snel en objectief
Deze vinding betekent dat de ongrijpbare hersenaandoening snel en objectief vast te stellen is, en ook de ernst van de delier. Het resultaat is in één minuut duidelijk. Verpleegkundigen kunnen de meting uitvoeren.

Vervolgonderzoek
Het UMC Utrecht wil deze resultaten nu gebruiken om een meetinstrument voor delier op de markt te brengen. Het instrument zal bestaan uit een hoofdband met enkele elektroden en een kastje zo groot als een mobiele telefoon om de delierwaarde op af te lezen. Het instrument geeft met een getal de ernst van de delier aan.

Op dit moment wordt een prototype ontwikkeld waarmee binnenkort een grootschalig vervolgonderzoek begint, in drie Nederlandse en een Duits ziekenhuis.

Bron: Skiprr