Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Nieuw instrument voor pijnherkenning: PAIC 15

Redactioneel - 19-09-2022

Een internationaal multidisciplinair team van 60 wetenschappers uit zestien Europese landen heeft een nieuwe methode ontwikkeld om pijn te herkennen bij mensen met cognitieve problemen, in het bijzonder dementie: de PAIC 15.  Uit bestaande observatieschalen selecteerde het team de beste items. Hiermee werd vervolgens deze nieuwe methode samengesteld. 

Het team stond onder leiding van prof. Wilco Achterberg (Universiteit van Leiden) en prof. Stefan Lautenbacher (Universiteit van Bamberg, Duitsland). 

De Multidisciplinaire Richtlijn Pijn. Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen’ is sinds 2011 nog niet geactualiseerd op het onderwerp pijnobservatieschalen. Hierom ontbreekt de PAIC 15 nog in deze richtlijn.

PAIC 15 formulierPAIC 15 onderscheidt vijftien signalen van pijn, verdeeld over drie categorieën: gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en stemgeluiden. Per signaal kun je  aangeven of en in welke mate je deze signalen ziet bij degene die je observeert. Deze observatie doe je  gedurende drie minuten, niet alleen in rust, maar juist tijdens dagelijkse activiteiten (bijvoorbeeld wassen en opstaan).

Voor het werken met deze methode is er een gratis E-training. De E-training duurt 30-45 minuten en is geaccrediteerd voor verpleegkundigen.

PAIC staat voor  ‘Pain Assessment in Impaired Cognition’ (vrij vertaald: pijnbeoordeling bij mensen met cognitieve problemen). Het cijfer 15 staat voor de vijftien pijnsignalen in deze observatieschaal. 

Download hier de PAIN 15 observatieschaal 

Om pijn vanuit de mond vast te stellen, kan de PAIC Dental worden gebruikt voor observatie tijdens drinken of eten. De items komen grotendeels overeen met de PAIC 15, met toevoeging van het item ‘beperken van kaakbewegingen’ voor het eten.


Meer lezen over PAIC 15

Toon alle gerelateerde artikelen