Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Landelijke aanpak mondzorg thuiswonende kwetsbare ouderen

Redactioneel - 26-07-2016

helpende handenAfgelopen  juni werd het startsein gegeven voor het  ‘Programma Mondzorg voor kwetsbare ouderen’. Het ministerie van VWS en een groot aantal partijen, gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen oud worden met een goed eigen gebit, of zo lang mogelijk goed kunnen blijven kauwen met een kunstgebit.  Het programma heeft 5 peilers:

  1. Systematisch onderzoek naar belemmeringen die ouderen ervaren voor een goede mondgezondheid, en naar oplossingen waarmee deze belemmeringen weggenomen kunnen worden.
  2. Implementatie van de ‘Praktijkwijzer Zorg aan ouderen in de algemene mondzorgpraktijk’, waardoor mondzorgpraktijken ‘senior proof’ worden.
  3. Aandacht binnen de beroepsopleidingen in de eerste lijn en de thuiszorg.
  4. Versterken van de samenwerking met huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden en apothekers, onder andere door een multidisciplinaire richtlijn op te stellen.
  5. Een nationale bewustwordingscampagne rond goede mondzorg voor kwetsbare ouderen

De aanpak en ervaringen met ‘De mond niet vergeten! www.demondnietvergeten.nl worden meegenomen in dit programma.

Toon alle gerelateerde artikelen