Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Kamer wil interventieteam mondzorg ouderen

Redactioneel - 24-01-2014


In een motie vraagt de Tweede Kamer aan staatssecretaris Van Rijn om een proef met specialistische interventieteams om de mondzorg voor ouderen in zorginstellingen te verbeteren. Het team moet op een vergelijkbare wijze gaan werken als de interventieteams voor jeugdtandzorg.

De motie, die op 21 januari werd aangenomen, kwam voort uit een debat over de gebitsverzorging van ouderen in zorginstellingen. Er zijn al lange tijd duidelijke signalen dat de mondzorg in verpleeghuizen vaak onvoldoende is. Vóór komende zomer zal de IGZ een rapport uitbrengen over de precieze situatie, naar aanleiding van haar onderzoek in 2013. De Kamer wil dat de IGZ in dit rapport ook rapporteert over de oorzaken van tekortschietende mondzorg. Daarnaast wil de kamer niet op het rapport wachten om een eerste verbeteractiviteit starten. Er moet een proef komen met interventieteams die in verpleeghuizen worden ingezet als de IGZ daar tekortschietende mondzorg constateert. Deze teams, bestaande uit gespecialiseerde tandartsen, moeten worden ingevlogen om de bewoners waar nodig te behandelen, zonder te hoeven wachten tot de instelling de IGZ-aanwijzingen heeft opgevolgd. Dit idee is ontleend aan het succesvolle initiatief met specialistische teams in de jeugdtandzorg. Wanneer de proef in de ouderenzorg van start moet gaan, is nog niet bekend.

Bronnen: Dental Tribune, kamerstuk


Toon alle gerelateerde artikelen