Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Passende mondzorg voor kwetsbare ouderen vinden

Redactioneel - 20-08-2015

Het gebit goed onderhouden op latere leeftijd wordt een steeds grotere uitdaging, niet alleen voor thuiswonenden, maar ook in verpleeghuizen. Mondzorg van kwetsbare ouderen is lang een ondergeschoven kindje gebleven in de zorg. Gelukkig komt daar langzamerhand verandering in. 

Steeds meer mensen houden tot op hoge leeftijd geheel of gedeeltelijk hun eigen tanden en kiezen. Verwaarlozing van het gebit is een bron van problemen als pijn, slecht eten, onrust, zelfs long- en hartproblemen. Het is daarom belangrijk dat kwetsbare ouderen een geschikte tandarts, mondhygiënist of protheticus kunnen vinden. De Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) biedt hiervoor twee oplossingen: eentje voor zorgprofessionals en een voor thuiswonende ouderen zelf.

Mondzorgbemiddeling voor zorgprofessionals

beeld van website tandartsvoorouderenVerpleeginstellingen en andere zorgorganisaties die op zoek zijn naar in ouderen gespecialiseerde mondzorgpraktijken, kunnen terecht op een speciale website van de NVGd: tandartsvoorouderen.nl. De website bemiddelt tussen zorgorganisaties en tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici die zich richten op mondzorg voor kwetsbare ouderen.

Er is een checklist beschikbaar bij de Kon. Ned. Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (KNMT) waarmee mondzorgpraktijken kunnen testen of zij seniorenproof zijn. Het KNMT heeft ook  allerlei andere hulpmiddelen en informatie voor professionals die mondzorg aan ouderen (willen) verlenen.

Een 'tandarts geriatrie' is een tandarts met een aanvullende opleiding en meer dan gemiddelde ervaring met mondzorg aan kwetsbare ouderenen. Hiervan zijn er nu 18 in ons land. In 2016 komt er ook een eerste lichting mondhygiënisten die zich 'mondhygiënist geriatrie' mag noemen.

Even gratis

Tot 1 januari 2016 kunnen zorginstellingen zich gratis bij de website tandartsvoorouderen  aanmelden en gebruik maken van deze bemiddeling. Na die datum bedraagt het inschrijfgeld voor zorginstellingen  € 100. Mondzorgverleners die lid zijn van de NVGd kunnen zich gratis aansluiten bij de website, anderen betalen vanaf 2016 eenmalig € 25.

Voor particulieren

Kaart met kleurcodes op website NVGDWie voor een naaste op zoek is naar een tandarts, mondhygiënist of gebitsprotheticus die is gespecialiseerd in kwetsbare ouderen, kan informatie vinden op een andere website van de NVGd. Op de pagina Leden die helpen staat een lijst van de mondzorgverleners die hebben aangegeven dat ze bereid en in staat zijn om kwetsbare ouderen te behandelen. Op een handige kaart is met kleurcodes aangegeven welk specialisme de praktijk heeft (tandarts, tandarts-geriatrie, mondhygiënist, tandprotheticus, specialist) zodat er gemakkelijk een geschikte praktijk zoveel mogelijk in de buurt gevonden kan worden.

Toon alle gerelateerde artikelen