Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Nieuwe aanpak mondgezondheid

Redactioneel - 22-09-2016

Logo De mond niet vergeten!

Na een uitgebreid ontwikkeltraject en een test in drie proefregio’s is het dan zover. Er is een nieuwe multidisciplinaire aanpak om de mondgezondheid van kwetsbare ouderen en mensen met dementie te verbeteren. In de nieuwe aanpak - ontwikkeld in het project De mond niet vergeten!  - werken zorgteams, artsen, tandartsen en andere mondzorgverleners samen aan de mondgezondheid van ouderen. De aanpak en materialen zijn ontwikkeld voor de eerste lijn, maar ook geschikt voor de verpleeghuiszorg. 

Vrij beschikbaar


De aanpak van De mond niet vergeten! is nu vrij beschikbaar voor iedereen. Vanaf 22 september is alles te vinden op de vernieuwde website www.demondnietvergeten.nl:

  • Online scholingsmateriaal en instructiefilms voor professionals, ouderen, mensen met dementie en mantelzorgers
  • Screenings- en verwijsinstrument
  • ‘Het Poetsboek’:  een attractief vormgegeven informatiebrochure over alles wat nodig is voor een gezonde mond
  • Informatiefolder en wachtkamerposter
  • Draaiboek voor implementatie en samenwerking

Alles is te downloaden en Het Poetsboek, de folder en poster zijn ook hard copy te bestellen in de webshop van De mond niet vergeten!

De informatie over de mondverzorging komt voort uit de laatste inzichten in de geriatrische mondzorg.

Emotionele aspecten

Hulp bij de mondverzorging ontvangen – maar ook geven – is niet makkelijk, zeker in het begin. Daarom is er volop aandacht voor emotionele aspecten en de vraag hoe je de hulp voor beide partijen zo aangenaam mogelijk kunt laten verlopen. Een van de films gaat over omgaan met afweergedrag.

Implementatie

Iedereen kan zelfstandig met de materialen van De mond niet vergeten! aan de slag.

In twaalf regio’s vindt begeleide multidisciplinaire implementatie in de eerste lijn plaats. Deze regio’s gaan ook mee doen aan de ZonMw studie naar de effecten van deze aanpak in de eerste lijn.

Hard nodig

De nieuwe aanpak is hard nodig. Want op dit moment  heeft 80% van de ouderen een matige tot slechte mondgezondheid als zij worden opgenomen in een verpleeghuis. 

Claar Wierink, projectteamlid en tandarts-geriatrie: ‘De gevolgen van een slechte mondgezondheid zijn ernstig, zeker voor kwetsbare ouderen. Dat is over het algemeen nog te weinig bekend. Naast pijn, kauw- en slikproblemen en infecties, kan een slechte mondzorg ernstige gevolgen hebben voor de algehele gezondheid en het welzijn. Ondervoeding bijvoorbeeld, maar ook longontsteking, hart- en vaatziekten en een slecht instelbare bloedsuikerspiegel bij diabetes. Een slecht verzorgd gebit kan daarenboven problemen geven in het sociale contact.’

Screening

In de pilot van het project De mond niet vergeten! werd het afgelopen jaar de mondzorg gescreend bij 192 kwetsbare oudere cliënten van de thuiszorg. Bijna één van de vijf van deze cliënten (18%) bleek hulp nodig te hebben bij de dagelijkse mondverzorging. En bijna zeven van de tien (68 %) hadden het tandartsbezoek te lang overgeslagen, terwijl vier van de tien (41%) wel al klachten hadden waar een mondzorgprofessional bij nodig is. Niet goed kunnen kauwen, loszitten en/of niet dragen van het kunstgebit en een droge mond waren de belangrijkste klachten.

Handelingsverlegen

Maar tandartsbezoek en hulp bij de dagelijkse mondverzorging is voor veel ouderen niet vanzelfsprekend. En verzorgers vinden het lastig om hen te motiveren en om hulp te bieden bij de dagelijkse mondverzorging. Tandartspraktijken zijn vaak nog niet gewend om ouderen de speciale aandacht te geven die zij nodig hebben. De aanpak en materialen van De mond niet vergeten! gaan daarbij helpen: ze geven alle betrokkenen ondersteuning op maat.

Landelijke aanpak

De aanpak van De mond niet vergeten! sluit aan bij het VWS ‘Programma Mondzorg voor kwetsbare ouderen’, waarin een groot aantal partijen samen gaan werken aan de mondgezondheid van ouderen.

 

Hebt u vragen ? Mailt u dan met

 

‘De mond niet vergeten!is een initiatief van:

  • Innovatiekring Dementie (IDé)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
  • Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT)
  • Vrije Universiteit (VU)

Toon alle gerelateerde artikelen