Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Reparatiewet voor Wzd en Wvggz aangenomen - Erratum

(geactualiseerd op 14 november 2020) - Redactioneel - 21-09-2020

Wet zorg en dwangOp donderdag 29 oktober 2020 trad de spoedreparatiewet voor de Wzd en de Wvggz in werking. Deze spoedreparatiewet verbetert de uitvoerbaarheid van beide wetten.

De belangrijkste wijzigingen voor de Wzd zijn:

  • Medische verklaring bij IBS: als die al werd afgegeven voor de Wvggz mag die ook voor de Wzd worden gebruikt.
  • Bij acute onvrijwillige zorg mag de zorgverantwoordelijke de beslissing ook achteraf vastleggen, niet altijd vooraf
  • Uitwisseling van persoonsgegevens is mogelijk voor een goede uitvoering van de Wzd

Tot slot zijn enkele artikelen op tekstueel gebied gewijzigd dan wel geharmoniseerd met de Wvggz, om de leesbaarheid van de wettekst te verbeteren. Daarnaast worden foutieve verwijzingen in de wet gecorrigeerd.

Erratum

In ons artikel van 7 november stond dat de spoedreparatiewet ook de rollen bij het bepalen van wilsonbekwaamheid verheldert en vereenvoudigt, (artikel 3.2), maar deze aanpassing is onderdeel van de besprekingen van de tweede reparatiewet die zal volgen.

Het betreft het voorstel voor de volgende wijziging:

Of een cliënt bij een zorgbesluit  niet in staat is om terzake een weloverwogen beslissing te nemen (terzake wilsonbekwaam), wordt beslist door een BIG-geregistreerde deskundige, na overleg met de cliëntvertegenwoordiger dat op overeenstemming is gericht. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, neemt een niet bij de zorg betrokken BIG-geregistreerde deskundige de beslissing.

Nieuw aanpassingen volgen

Om de uitvoering van de Wzd en Wvggz verder te verbeteren wordt rond de jaarwisseling een tweede, omvangrijkere reparatiewet ingediend bij de Kamer. Daarnaast worden deze wetten in 2021 geëvalueerd; VWS gaat ervan uit dat eerste evaluatieresultaten eind 2021 gereed zullen zijn.

Zie hier de volledige reparatiewet.

Brondwangindezorg.nl

Lees alle hoofdpunten van de Wzd op onze speciale Wzd pagina

Toon alle gerelateerde artikelen