Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Voorlichtingsmaterialen over de Wet zorg en dwang

Redactioneel - 11-02-2020

Hoe informeren we medewerkers over de Wet zorg en dwang en de betekenis ervan voor de dagelijkse zorg? Naast scholing en dialoogbijeenkomsten ontwikkelde IDé hiervoor twee factsheets. Helder van toon en met de geest van de wet – Zorg voor vrijheid en veiligheid – centraal. Beide uitgaven zijn bewerkingen van eerdere uitgaven. 

Wzd stappenplan voor de zorgpraktijk

Factsheet voor zorgverantwoordelijken en andere sleutelfiguren. Gebruiksvriendelijke versie van het Wzd-stappenplan, dat helder onderscheid maakt tussen de inhoudelijke en procedurele kant ervan en de registratie-eisen.

Wzd in een oogopslag

Wat is ‘onvrijwillige zorg’ en wat houdt het ‘Nee, tenzij’ principe in? Het staat op dit kleine kaartje, om de voorlichting over de Wzd te ondersteunen. 

Bestellen: klik hier voor informatie

Toon alle gerelateerde artikelen