Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Pijnbeoordeling bij dementie met de PAINAD methode

Redactioneel - 12-09-2022

Oudere man in rolstoel voortgeduwdVeel ouderen met dementie hebben te maken met pijn, maar vaak kunnen ze die zelf niet aangeven. Mensen met gevorderde dementie reageren op pijn door bijvoorbeeld het gezicht te fronsen, of door onrustig of geagiteerd gedrag. Ook kan pijn leiden tot angst, depressie en verdere achteruitgang van cognitief functioneren. Ook gebeurt het dat de reactie op de pijn verkeerd begrepen wordt, en wordt behandeld als ‘probleemgedrag’.

Hierom is het belangrijk dat mensen in de omgeving alert zijn op signalen van pijn. Om verzorgenden in verpleeghuizen hierbij te helpen, zijn er meerdere methoden, bijvoorbeeld PAINADDeze methode werd in de laatste versie (2016) van de ‘Multidisciplinaire Richtlijn Pijn - Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen’ als voldoende toepasbaar, valide en betrouwbaar beoordeeld.

Wat is de PAINAD methode?

De Pain Assessment in Advanced Dementia Scale (PAINAD) is een checklist rond 5 categorieën: gezichtsuitdrukking, stemgedrag, ademhaling, lichaamstaal en troostbaarheid. Per categorie kan er gescoord worden van 0 tot 2. Elk item dat als 1 of 2 wordt gescoord, kan duiden op mogelijke pijn of ongemak. 

painaid-schaalZie de PAINAD schaal  

De PAINAD Schaal is ook als app beschikbaar. Download de app voor Android 

Lees ook ons overzichtsartikel ‘Pijn bij dementie herkennen en bestrijden