Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Zorg voor levenskwaliteit bij dementie

Redactioneel - 06-09-2022

Basis van zorg voor vrijheid en veiligheid

Rozet Zorg voor levenskwaliteit

De basis van ‘Zorg voor vrijheid & veiligheid bij dementie’ is de zorg voor de levenskwaliteit. Persoonsgericht, proactief, multidisciplinair en methodisch, op basis van de nieuwste inzichten. Hiermee worden veel problemen voorkomen.

In een serie artikelen werken we de zorg voor levenskwaliteit uit. Hoe kunnen mensen met dementie zo goed mogelijke kwaliteit van leven behouden?

De levenskwaliteit van mensen met dementie is afhankelijk van de kwaliteit die de persoon ervaart op zes primaire levensgebieden. Wij noemen dat de sleutels voor levenskwaliteit bij dementie. Deze sleutels zijn:

Vliegende sleutel IDé
  1. Lichamelijk welbevinden
  2. Behoud van eigen regie en zelfstandigheid
  3. Persoonlijke invulling van dag, avond, nacht 
  4. Begripvolle steun en betekenisvol contact 
  5. Fijne, veilige en activerende woonomgeving 
  6. Naasten, samenleving en professionals zijn partners 

 

Rond deze sleutels verzamelt en verspreidt IDé sinds 2007 de nieuwste inzichten uit wetenschap en praktijk en ondersteunt zij zorgorganisaties bij de toepassing ervan. In het kader van ons 15-jarig jubileum geven wij een samenvatting van de actuele inzichten: de body of knowledge voor zorg voor levenskwaliteit bij dementie.